Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Logo Bjugn kommune - tekst siden - to linjer - Klikk for stort bilde Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Bjugn kommune. Den oppdateres ikke. 

Fra 1. januar 2020 er Bjugn og Ørland slått sammen til en ny kommune: Ørland kommune. 

Du finner nå informasjon på den nye siden Ørland kommune 

Ørland rådhus finner du i Alf Nebbs gate 1 og 2, 7160 Bjugn. 
Den nye Ørland kommune har organisasjonsnummer: 921 806 027. 

Vei og vann - kommunalteknisk drift

Bjugn rådhus - Klikk for stort bilde

 

Disse oppgavene utfører kommunen innen vei, vann og drift: 

Avløp, vannforsyning, slamtømming, veier, vaktmestertjeneste kommunale bygninger, boligutleie. 

 

Disse tjenester produseres i Bjugn kommune av Anlegg- og driftsavdelingen
 
Innen avdelingen har en følgende hovedarbeidsområde:
* drikkevann, avløp, vei, gatelys o.l. - utbygging, drift og vedlikehold
* kommunale bygninger og anlegg - utbygging, drift og vedlikehold 
* lokalt brannvesen
* vaktmestertjeneste kommunale bygg
* renhold kommunale bygg
* kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing
 
Kommunen har ansvaret for kommunalt vann- og avløpsledningsnett.

Kontaktperson: Nils Braa (vann, avløp og slam)

Barset felleskommunale vannverk BFV har ansvaret for vannbehandling og forsyning av rent vann for Bjugn og Ørland kommuner. BFV og de kommunale vannverkene er godkjent ihht drikkevannsforskriften.

Slambehandling og slaminnsamling foregår i regi av kommunen, men utføres av Fosen Renovasjon. 

Kontakt

Nils Braa
Ingeniør
952 25 653

 

Vakttelefon Vannverket
918 40 828