Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Privat avkjørsel fra offentlig vei

Kommunen behandler og godkjenner søknad som gjelder avkjørsel fra kommunal vei i forbindelse med:

  • Bygging av ny avkjørsel
  • Flytting av avkjørsel
  • Endret bruk av avkjørsel

Denne tjenesten gjelder avkjørsel som ikke er del av en byggesak. I så fall behandles den i byggesaken. For avkjørsel fra fylkesvei og riksvei sendes søknad til henholdsvis fylkeskommunen eller Statens vegvesen.

Målgruppe

Grunneiere og utbyggere.

Vilkår

Avkjørsel er enhver tilknytning mellom offentlig vei og privat eiendom, dvs. området fra veikanten til tilstøtende privat terreng. Som avkjørsel regnes også tiknytning for fotgjengere. Avkjørselen må bygges i henhold til kommunens reguleringsplan og retningslinjer gitt av staten og kommunen. Veimyndighetene legger en bred sikkerhetsvurdering til grunn. Hvis området ikke er regulert, eller det ikke er planer for avkjørsel i reguleringsplanen, behandles søknaden etter veglovens bestemmelser.

Samarbeidspartnere

Veiledning
 

Se kommunal reguleringsplan om området for avkjørsel er regulert eller ikke.

Kommunen har veiledningsplikt og gir informasjon om hvordan du skal søke, hvilke retningslinjer som gjelder og om området er regulert eller ikke. Se informasjon til høyre.

 

Klage
 

  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.
     

Kontakt

Rolf Roodbol
Prosjektleder
415 84 109

 

Nils Braa
Ingeniør
952 25 653