Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Logo Bjugn kommune - tekst siden - to linjer - Klikk for stort bilde Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Bjugn kommune. Fra 1. januar 2020 er Bjugn og Ørland slått sammen til en ny kommune.
Den nye kommunen har navnet Ørland. Søker du informasjon knyttet til dagens Ørland kommune, gå til denne nettsiden!
Vi gjør oppmerksom på at hjemmesiden til nykommunen fortsatt er under utvikling ved at nytt innhold legges til fortløpende.

 

Har du spørsmål om sammenslåingen eller tjenester i den nye kommunen, send en e-post til postmottak@orland.kommune.no.


Tlf. til sentralbord i ny kommune er 72 51 40 00.

 

Vei og vann - kommunalteknisk drift

Bjugn rådhus - Klikk for stort bilde

 

Disse oppgavene utfører kommunen innen vei, vann og drift: 

Avløp, vannforsyning, slamtømming, veier, vaktmestertjeneste kommunale bygninger, boligutleie. 

 

Disse tjenester produseres i Bjugn kommune av Anlegg- og driftsavdelingen
 
Innen avdelingen har en følgende hovedarbeidsområde:
* drikkevann, avløp, vei, gatelys o.l. - utbygging, drift og vedlikehold
* kommunale bygninger og anlegg - utbygging, drift og vedlikehold 
* lokalt brannvesen
* vaktmestertjeneste kommunale bygg
* renhold kommunale bygg
* kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing
 
Kommunen har ansvaret for kommunalt vann- og avløpsledningsnett.

Kontaktperson: Nils Braa (vann, avløp og slam)

Barset felleskommunale vannverk BFV har ansvaret for vannbehandling og forsyning av rent vann for Bjugn og Ørland kommuner. BFV og de kommunale vannverkene er godkjent ihht drikkevannsforskriften.

Slambehandling og slaminnsamling foregår i regi av kommunen, men utføres av Fosen Renovasjon. 

Kontakt

Ådne Røkkum
Leder
908 15 578

 

Nils Braa
Ingeniør
952 25 653

 

Vakttelefon Vannverket
918 40 828