Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Skjenkebevilling - ambulerende/enkeltanledning

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Søknadsskjema 

 

Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som flyttes ut av heimen p.g.a. plassmangel (bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer) så lenge det ikke tas betalt for drikke. All servering av alkohol mot vederlag krever imidlertid bevilling.

For enkelte typer lokaler, steder og sammenhenger kreves som hovedregel bevilling for servering av alkohol, selv om det skjer uten vederlag. På slike steder er det også forbudt å drikke alkohol, med mindre det skjer i samsvar med en gitt skjenkebevilling, jf. § 8-9.

  • Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til et bestemt skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper.
     
  • Bevilling for en enkelt, bestemt anledning gis bare til bestemte begivenheter/arrangementer som for eksempel festivaler og andre spesielle tilstelninger. Slik bevilling kan gis enten som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap.

Bevillingen kan gjelde

  • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
  • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 
  • all alkoholholdig drikk

Pris

Kr. 350,- pr. bevilling.
 

Behandling

Søker du om skjenkebevilling for enkeltanledning/ambulerende, blir det innhentet uttalelser fra politiet. Du får skriftlig melding om vedtaket. Du får en begrunnelse for vedtaket hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med det.
Rådmannen behandler søknader om enkeltbevilling/ambulerende etter delegert myndighet fra formannskapet og i h.h.t. utarbeidede rutiner for dette.

Behandlingstid

Saken vil normalt være avgjort i løpet av 2 uker, noe avhengig av når bekreftelse fra lensmannen foreligger.
 

Søknadsfrist

3 uker før arrangementsdato.
 

Veiledning

Du må sende skriftlig søknad via elektronisk skjema til bevillingsmyndigheten minimum 3 uker før arrangementsdato. Søknaden skal inneholde opplysninger om hva slags arrangement det er snakk om, hvem som er arrangør, hvor og når arrangementet skal være og hvem som er ansvarlig for skjenkingen.
Ansvarshavende må gjøre seg kjent med bestemmelsene i alkoholloven og med lokale retningslinjer. 

Kontakt

Arnlaug Jakobsen
Konsulent
72 51 95 00

 

Fant du det du lette etter?