Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Serverings- og skjenkebevilling

Det stilles i dag krav til både styrer og stedfortreder for serveringssteder og det kreves bevilling før bedriften kan starte opp.

I Bjugn kommune er det formannskapet som avgjør søknader om serverings- og skjenkebevillinger.

Det er et komplisert regelverk rundt skjenking av alkoholholdig drikk som du bør sette deg inn i før du søker. Styrer og stedfortreder må ha bestått Kunnskapsprøve i alkoholloven og serveringsloven før det kan gis serverings- og skjenkebevilling.

Veiledning

Du må søke skriftlig. Benytt helst vårt e-skjema som du finner på toppen av denne siden. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.

Vedlegg til søknaden:

  • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven
  • Dokumentasjon på bestått etablererprøve
  • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Eventuell skatteattest

Søknadsfrist

Det er ingen spesifikk søknadsfrist, søknadene blir behandlet fortløpende.

Søknadsbehandling

Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet, NAV Bjugn og skatte- og avgiftsmyndighetene. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Kopi av vedtaket sendes blant annet til politiet.

Merknader

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak

.

 

 

Publisert av Rita Sundet. Sist endret 02.02.2017
Fant du det du lette etter?