Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Salgsbevilling

Tjenesten gjelder den bevilling som Lov om alkoholholdig drikke krever for å få tillatelse til å selge alkohol i butikk.

Målgruppe:
Innehavere av dagligvarebutikker

Kriterier:
Søker må være over 20 år. Plettfri vandel i forhold til Lov om alkoholholdig drikke.

Samarbeidspartnere:
Lensmann, Sosialtjeneste og Toll- og avgiftsmyndighetene skal uttale seg til søknad om bevilling for salg av alkohol

Beslektede tjenester:
Avleggelse av kunnskapsprøven om alkoholloven. Den koster kr. 400,-

Gjeldende lov:
Lov om alkoholholdig drikke

Lokal forskrift gjeldende fra 14.06.2016 (PDF, 98 kB)
Lovpraksis:
Hver enkelt søknad om ny bevilling vurderes for seg og ut fra de uttalelser som innhentes.
Søknader om fornyelse av eksisterende bevillinger behandles samlet i forhold til de frister som alkoholloven fastsetter.

Veiledning:
Søker kan ta kontakt med Servicetorget for evt. hjelp til utfylling.

Vedlegg:

Vandelsattest og dokumentert kunnskap om alkoholloven må vedlegges søknaden.

Søknadsfrist:
Bevillinger kan gis for maks. 4 år og ikke utover 30.06. året etter kommunevalg. D.v.s. at eksisterende bevillinger må søke om fornyelse innen 03.04.16 for perioden fram til 30.06.20. Nye bevillinger søkes fortløpende.

Sendes til:
Bjugn kommune, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn

Søknadsbehandling:
Søknaden forberedes av saksbehandler på rådmannskontoret før den behandles i formannskapet etter at nødvendige uttalelser er innhentet.

Behandlingstid:
Innen 60 dager

Klagemuligheter:
Kommunens enkeltvedtak etter § 1-8 og kap. 3, 4 og 7 kan påklages til fylkesmannen.
Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av rette organ og om det er blitt til på lovlig måte.

Publisert av Hellem Arnhild Berg. Sist endret 12.04.2017
Fant du det du lette etter?