Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Logo Bjugn kommune - tekst siden - to linjer - Klikk for stort bilde Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Bjugn kommune. Den oppdateres ikke. 

Fra 1. januar 2020 er Bjugn og Ørland slått sammen til en ny kommune: Ørland kommune. 

Du finner nå informasjon på den nye siden Ørland kommune 

Ørland rådhus finner du i Alf Nebbs gate 1 og 2, 7160 Bjugn. 
Den nye Ørland kommune har organisasjonsnummer: 921 806 027. 

Bjugn kulturskole

Bjugn kulturskole startet opp høsten 1977 og har i årenes løp utviklet seg til å bli den største kulturskolen i Fosenregionen. Skolen driver et utstrakt salg av tjenester og kompetanse til kor, korps, grunnskoler, barnehager, videregående skole og andre kulturskoler i regionen.

Barn danser - Klikk for stort bildeBarn danserI 1995 fikk Bjugn Kulturskole sine egne lokaler i Bjugn Musikkverksted. Lokalene er innredet med øvingsrom og lydstudio, og brukes fritt av rockeband og uorganiserte grupper i Bjugn.

 

I tillegg har Bjugn Musikkverksted eget lyd/lysutstyr som lånes ut til ulike arrangementer i regi av kulturlivet i de samme kommunene (UKM, teater, revyer, konserter osv.).

 

Bjugn Kulturskole er først og fremst et viktig virkemiddel for kommunens tilrettelegging for gode oppvekstvilkår for barn og unge. I tråd med Bjugn kommunes satsing på kultur som helseforebyggende tiltak er det også lagt til rette for at også voksne får tilbud om undervisning ved kulturskolen.

 

Alle elever skal ut fra egne forutsetninger og ønsker, ta i bruk sine muligheter i en aktiv og meningsfylt tilværelse. Gjennom deltakelse gis de muligheter til å kunne oppleve, glede seg over, forstå og uttrykke seg ved hjelp av estetiske/kulturelle uttrykksformer. Elevene skal praktisere den kulturelle uttrykksform de selv har valgt. Kulturskolens oppgave er å stimulere elevene til videre utvikling gjennom veiledning og formidling, og at dette skjer i et trygt, trivelig og motiverende miljø.

 

Lokalisering:

Kulturskolen driver desentralisert undervisning i alle skolekretsene.

I noen tilfeller må det beregnes at undervisningen foregår i en annen skolekrets.

I Botngård legges så godt som all undervisning til Bjugn Musikkverksted, nedre internat og i spesialrommene i Bjugn kulturhus.

 

Andre tilbud:

Musikkverksted, lydstudio og utlån av lyd og lysutstyr.

Salg av utøvende musikertjenester og pedagogiske tjenester til øvrig skoleverk.

Arrangering av kurs, konserter og forestillinger i ulike sjangere (f.eks. Fosenrock - UKM osv.).


Samarbeid med andre:

Kulturskolen satser sterk på samarbeid og utviklingsarbeid:

Lokalt gjennom samarbeid der barnehage, grunnskole, videregående skole og lokalt kulturliv deltar i ulike prosjekter sammen. Interkommunalt samarbeid med andre kommuner i regionen gjennom Fosen Kulturforum.

Undervisningstilbud:
Kulturskolen tilbyr undervisning på de fleste instrumenter; tangentinstrumenter, blåse instrumenter, strengeinstrumenter, sang, slagverk osv.. Vi har også utviklet tilbud innen andre estetiske uttrykksformer, for tiden; kunstløp, dans, skapende skriving og bilde.


Individuell undervisning:
Elevene får opplæring alene eller i grupper på opp til fire, avhengig av hvilket instrument eller tema de velger. Undervisningstiden er i dag på ca. 20 min. pr. elev. Bilde/kunstverksted regnes som gruppeundervisning, men må betales med samme pris som individuelt på grunn av at skolen dekker alt materiell.


Gruppeundervisning:

Kulturskolen kan tilby gruppeundervisning i dans, barnekor, rockeband osv., og

gruppestørrelse er fra 5 til 15 stk. pr. gruppe. Undervisningstiden er i dag på 45 - 60 min. pr. gruppe.

   

Du finner nærmere opplysninger på denne lenken: Elevpenger pr. halvår 2019 (PDF, 101 kB) 

 

 

Søknadsfrister; opptak, endring og utmelding gjøres på søknadsskjema innen:

  • Høst: 15. november
  • Vår:   15. mai

Flere opplysninger får du ved å henvende deg til servicekontoret eller kulturskolen på tlf  72 51 95 00

Eller send e-post til postmottak@bjugn.kommune.no 

 

 

 

 

Kontakt

Bjørnar Harøy
Leder kultur
975 96 695