Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Logo Bjugn kommune - tekst siden - to linjer - Klikk for stort bilde Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Bjugn kommune. Den oppdateres ikke. 

Fra 1. januar 2020 er Bjugn og Ørland slått sammen til en ny kommune: Ørland kommune. 

Du finner nå informasjon på den nye siden Ørland kommune 

Ørland rådhus finner du i Alf Nebbs gate 1 og 2, 7160 Bjugn. 
Den nye Ørland kommune har organisasjonsnummer: 921 806 027. 

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Klikk for stort bildeIllustrasjon 1Søknadsfrist ble forlenget til 1. november 2019 via elektronisk søknadsskjema fra Kulturdepartementet på www.anleggsregisteret.no

Informasjon om krav til søknad og søknadskjema

Søker legger selv inn søknader med vedlegg ved søknad om spillemidler til anlegg og områder for idrett og friluftsliv i Kulturdepartementets fagsystem www.anleggsregisteret.no

Alle som søker om midler må ha organisasjonsnummer.

Kommunen gir veiledning om søknadsprosessen. 

Spillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Noen ting å huske på

•Det er gjort endringer i regelverket som påvirker hvordan søknader utformes, og hvordan søknadssummer regnes ut.
 
Søker er ansvarlig for at informasjonen som sendes inn er riktig og til riktig tid.

 

Viktige detaljer

•Alle som søker om midler må ha et organisasjonsnummer.


Nye anleggsnummer - som nå blir betegnet som Anleggs-ID.
•Anleggsnumre inneholder ikke lenger informasjon om fylke, kommune, anleggssted og løpenummer.
•Men, anleggsnummeret er mer robust og beholdes til "evig tid" uansett eksterne endringer, slik som kommune- og fylkessammenslåinger mv.
•En kan for gamle anlegg fortsatt finne frem til det gamle anleggsnummeret. Vi vil derfor bruke begrepet "anleggs-ID" for å skille mellom numrene nå.

Søknadsprosessen:

 
•En kan slå sammen flere tiltak i én søknad.
•Hvert idrettsanlegg/aktivitetsanlegg må ha egen søknad.
•Men, i denne søknaden kan en også inkludere tilleggselementer, det vil si "tilbehør", fasiliteter, deler av prosjektet som ikke er et eget aktivitetsanlegg.
•For eksempel kan en slå sammen søknad om tilskudd til idrettsanlegget kunstgressbane, og tilleggselementene undervarme, og lysanlegg.
•En kan ikke slå sammen prosjekter som inneholder flere idrettsanlegg, for eksempel bygging av to stk. fotballbaner, eller en idrettshall som inneholder flere forskjellige aktivitetshaller, og så videre.


Det kan søkes om tilskudd til

  • nybygg av idretts- og friluftsanlegg
  • rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg
  • nærmiljøanlegg
  • mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg

Målgruppe:

Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

Søkere om tilskudd av spillemidler til nærmiljøanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, velforeninger, borettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

Kriterier/vilkår

Anlegget være med i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Det forutsettes at organisasjonene gir sine innspill i planprosessen i forbindelse med kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Idrettsanlegg.no 

Gjeldende lov og regelverk

Publikasjoner fra Kultur- og kirkedepartementet
 

Vedlegg

Søknadsskjemaet angir hvilke vedlegg som må være med. Det er svært viktig at alle vedlegg som er listet opp blir lagt ved søknaden før den sendes inn!

Søknadsfrist

Søknadsfrist for levering av søknad er utsatt til 1. november i 2019. 

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket fra fylkeskommunen. Klagen sender du til den instansen i fylkeskommunen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og grunngi det. Kultur- og kirkedepartementet er klageinstans over vedtak truffet av fylkeskommunen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i fylkeskommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til departementet.

Kontaktinformasjon

Avdeling: Servicekontoret Telefon: 72 51 95 00 Epost: postmottak@bjugn.kommune.no

 

Kontakt

Rita Elizabeth Sundet
Seniorrådgiver
912 40 475