Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Søknadsfrist 01. oktober hvert år via elektronisk søknadsskjema fra Kulturdepartementet.

 

Spillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Kommunen gir veiledning og behandler søknader om statlige spillemidler til anlegg og områder for idrett og friluftsliv.

Det kan søkes om tilskudd til

  • nybygg av idretts- og friluftsanlegg
  • rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg
  • nærmiljøanlegg
  • mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg

Målgruppe:

Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

Søkere om tilskudd av spillemidler til nærmiljøanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, velforeninger, borettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

Kriterier/vilkår

Anlegget må være med i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Det forutsettes at organisasjonene gir sine innspill i planprosessen i forbindelse med kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Idrettsanlegg.no 

Gjeldende lov og regelverk

Publikasjoner fra Kultur- og kirkedepartementet

Søknadsprosessen

Alle søknader skal fremmes på søknadsskjema fra Kultur- og kirkedepartementet. Kommunen kan hjelpe deg med søknaden.

Skjema Søknad om spillemidler til idrettsanlegg for nye søkere

             Søknad om spillemidler til idrettsanlegg for dem som har søkt tidligere

Vedlegg

Søknadsskjemaet angir hvilke vedlegg som må være med.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for levering av søknad er 01. oktober. 

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket fra fylkeskommunen. Klagen sender du til den instansen i fylkeskommunen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og grunngi det. Kultur- og kirkedepartementet er klageinstans over vedtak truffet av fylkeskommunen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i fylkeskommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til departementet.

Kontaktinformasjon

Avdeling: Servicekontoret Telefon: 72 51 95 00 Epost: postmottak@bjugn.kommune.no

 

Publisert av Hellem Arnhild Berg. Sist endret 20.06.2016

Kontakt

Ådne Røkkum
Kultursjef

 

Fant du det du lette etter?
Login for redigering