Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Logo Bjugn kommune - tekst siden - to linjer - Klikk for stort bilde Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Bjugn kommune. Den oppdateres ikke. 

Fra 1. januar 2020 er Bjugn og Ørland slått sammen til en ny kommune: Ørland kommune. 

Du finner nå informasjon på den nye siden Ørland kommune 

Ørland rådhus finner du i Alf Nebbs gate 1 og 2, 7160 Bjugn. 
Den nye Ørland kommune har organisasjonsnummer: 921 806 027. 

Idrett

I Bjugn har vi 13 aktive idrettslag og Skytterlag. Idrettsaktiviteten spenner over et vidt spekter, fra fotball, håndball og volleyball til ski, skøyter, bowling og aerobics.
 

Vi har mange idrettsanlegg og det arbeides årlig med vedlikehold, utbygging eller forbedring av de anleggene vi har.

De fleste idrettsanleggene er i privat eie og drives av idrettslagene på dugnad.
Bjugn kommune har som målsetning å fremme helsebegrepet i stedet for å reparere helseskader. I vår helsedefinisjon vil vi derfor vektlegge det helseskapende i stedet for det sykdomsskapende. Helse er da en gjennomgripende opplevelse av sammenheng hvor livet oppleves som forutsigelig, forståelig, håndterbart og meningsfylt.
Helse er menneskers evne til å fordøye livet. Kultur er menneskekroppens fortolkning av verden - livet uttrykkes i kulturen.
Det må legges til rette for et allsidig friluftsliv, både i nærmiljøene og i attraktive utfartsområder. Rekreasjonsområder må forvaltes til beste både for kommunens innbyggere og for tilreisende.

Bjugn kommune har sluttet seg til ønsket om idrett for alle.


Hovedmålene

Etablering og utvikling av idrettsanlegg skal, der det er mulig, fremme rekrutteringen av grupper som er underrepresentert i idretts-miljøet.

Alle grender, skolekretser og boligfelt i kommunen skal ha idrettsanlegg som fungerer tilfredsstillende for den aldersgruppe og de aktiviteter som utøves der.

Utvikle anlegg som fremmer deltakelse og trivsel, der idrett, friluftsliv og annen fysisk utfoldelse favner et allsidig tilbud.

Utvikle flerbruksanlegg som dekker behovet for flere aktiviteter og brukergrupper, ikke minst med tanke på alder og kjønn.

 

 

Kontakt

Bjørnar Harøy
Kultursjef
948 11 391