Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kultur, idrett og fritid i Bjugn

Kulturavdelingens arbeidsområder omfatter hele kulturområdet. Prioriterte arbeidsområder er fritidstiltak for barn og unge, bibliotek, kulturminnevern, kulturtilbud for funksjonshemmede, idrett, musikk og annen kunstformidling.

Bjugn kommune er også arrangør av ulike kulturarrangement både i Bjugn kulturhus og innen idrett i Fosehallen

Politisk styringsorgan er Bjugn formannskap der ordfører Ogne Undertun er leder. 

Leder av kulturavdelingen, Ådne Røkkum, har kontor i Bjugn rådhus. Du finner kulturskole, frivillighetssentral og Campus Fosen (Fosen event, Bjugn kulturhus og Fosenhallen) med sine ansatte i nedre internatbygg ved Fosen videregående skole.

Kulturavdelingen er serviceorgan for lag og foreninger i Bjugn kommune, og kan bidra med veiledning og råd. Vi kan formidle kontakt til andre og bidra til å planlegge ulike fellesmøter med interesse for flere organisasjoner.

Kulturavdelingen har ansvaret for å samordne ulike tilskuddsordninger. Vi bidrar med hjelp og veiledning ved utfylling av søknader og gir informasjon om de ulike tilskuddsordningene.

Kulturavdelingen skal være en samarbeidspartner for lag og foreninger i kommunen. Vi ønsker å følge opp initiativ og innspill fra organisasjonene.

Kulturavdelingen formidler oversikt over arrangement. Meld gjerne fra om arrangement som laget ditt planlegger. Dette er viktig informasjon for å unngå arrangementskollisjoner.

Viktige samarbeidspartnere.
I det kulturelle mangfoldet i en kommune er det mange kulturaktører. Frivillige organisasjoner gjør en stor innsats for gode og trivelig lokalmiljøer. Virksomheten foregår hovedsakelig i lagenes egne nærmiljø, alene eller i samarbeid med andre lokale foreninger.        

Fant du det du lette etter?