Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Logo Bjugn kommune - tekst siden - to linjer - Klikk for stort bilde Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Bjugn kommune. Den oppdateres ikke. 

Fra 1. januar 2020 er Bjugn og Ørland slått sammen til en ny kommune: Ørland kommune. 

Du finner nå informasjon på den nye siden Ørland kommune 

Ørland rådhus finner du i Alf Nebbs gate 1 og 2, 7160 Bjugn. 
Den nye Ørland kommune har organisasjonsnummer: 921 806 027. 

dinutvei.no – en veiviser ved vold og overgrep

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. 

Derfor lanseres en ny nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt 15. februar 2016 - dinutvei.no.

dinutvei.no er en nasjonal nettportal som gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en «spørsmål og svar-tjeneste», hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt.

Nettportalen gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner. Portalen er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

dinutvei.no er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i samarbeid med Regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Krisesentersekretariatet og Norske kvinners sanitetsforening (N.K.S) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Vold i nære relasjoner og voldtekt er en av våre største samfunns- og kriminalitetsutfordringer. Vold i nære relasjoner og voldtekt har et stort omfang også i Norge. Konsekvensene av volden er alvorlige og kan skape store ringvirkninger - både for den enkelte og for samfunnet som helhet.

I tillegg til de menneskelige lidelsene vold i nære relasjoner og voldtekt forårsaker, har volden også en høy samfunnsøkonomisk kostnad. En samfunnsøkonomisk analyse fra 2012 viser at vold i nære relasjoner koster det norske samfunnet mellom 4,5 og 6 milliarder kroner årlig. De største utgiftene knytter seg til sosiale ytelser på grunn av redusert arbeidsevne både for den utsatte og for den utsattes barn.

Regjeringen prioriterer arbeidet mot vold i nære relasjoner og voldtekt høyt, og det er tverrpolitisk enighet om at dette området krever vår fulle oppmerksomhet og innsats. For å lykkes i arbeidet med å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner og voldtekt er vi avhengige av at alle gode krefter bidrar.

Som et viktig bidrag inn i dette arbeidet lanseres en ny nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt 15. februar 2016.

Regjeringen ved Justis- og beredskapsdepartementet finansierer utviklingen og driften av portalen.