Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Offentlig tannhelsetjeneste i Bjugn utføres av Ørland Tannklinikk

Tannlege - illustrasjonstegning - Klikk for stort bilde Ørland Tannklinikk er den offentlige tannklinikken for Ørland kommune og Bjugn kommune.

Ørland Tannklinikk har lokaler i Ørland medisinske senter, inngang D, samme inngang som legesenteret.

I helgene og høytidsdager finnes tannlegevakt i Trondheim:
Tlf. 800 41 101

Den offentlige tannhelsetjenesten er fylkeskommunens ansvar og fylkeskommunen skal:

  • Fremme tannhelsen i befolkningen og gjennom tannhelsetjenesten sørge for nødvendig forebygging og behandling
  • Sørge for at tannhelsetjenester, også spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor i fylket
  • Sørge for å samordne den offentlige og private tannhelsetjenesten effektivt

Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen.

Lov om tannhelsetjenester gir rett til behandling ved de offentlige tannklinikkene i fylket:

  • Barn fra 0-18 år får gratis tannhelsehjelp ut året de fyller 18 år. De får individuell innkalling fra 3-års alder
  • Psykisk utviklingshemmende får gratis tannbehandling, mot at det er levert legeerklæring på diagnose
  • Eldre/syke i sykehjem får gratis tannhelsehjelp etter 3 mnd i sykehjem. Det er et oppsøkende tannhelsetilbud
  •  Eldre/syke i hjemmesykepleie får gratis tannhelsehjelp til brukere med kommunalt vedtak. Du må ha mottatt hjemmesykepleie en gang i uka i minst 3 mnd. Et skjema om gratis tannbehandling og kommunalt vedtak må leveres før time gis
  • Ungdom 19-20 år får 75 % prisreduksjon på prisen ut det året de fyller 20 år

Tannbehandling i narkose
Det er tannlege og/eller tannpleier som tar avgjørelsen om pasienten skal henvises til behandling i narkose. Tannbehandling i narkose skjer ved St.Olavs hospital og ved Røros sykehus. Tannbehandling i narkose er den siste utvei, det skal være prøvd med tannbehandling på offentlig tannklinikk før man henviser.

Ørland Tannklinikk har kapasitet til å ta inn voksne pasienter
Voksne som mottar sosialhjelp fra kommunene kan søke NAV om støtte til tannbehandling. Søknad med tannlegens kostnadsoverslag sendes til NAV i kommunen.

Rusmisbrukere
Personer som på grunn av rusmiddelproblem, bor i helseinstitusjon eller mottar tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 nr. 6 har rett til gratis tannhelsehjelp når opphold/vedtak har vart eller forventes å vare i 3 mnd eller mer.

Flyktninger og asylsøkere
Voksne kan søke veiledning om økonomisk dekning til tannhelsehjelp gjennom sitt asylmottak. Fylkeskommunen gir behandling til barn og unge 0-20 år jfr.tannhelsetjenesteloven § 5-1.

 


 

 

 

Kontakt

Tannklinikk Ørland
74 17 68 88

 

Fant du det du lette etter?