Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ledsagerbevis

Tjenesten gjelder utstedelse av ledsagerbevis til funksjonshemmede som er avhengige av ledsager for å kunne delta på en del arrangementer.

 

Ledsagerbevis

Målgruppe:
Funksjonshemmede

Kriterier:
Søker skal i utgangspunktet ha fylt 18 år. Dersom den funksjonshemmede er under 18 år må foresatte sende søknad på vegne av den som har krav på ledsagerbevis.

Pris:
Gratis

Gjeldende lov:
Tjenesten med ledsagerbevis er basert på  retningslinjer fra Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Veiledning:
Søker kan få informasjon og evt. bistand til utfylling av skjema i Servicetorget.

Skjema:

 

Vedlegg:
Legeattest og 1 passbilde

Søknadsfrist:
Ingen søknadsfrister. Søknader behandles fortløpende.

Søknadsbehandling:
Søknaden behandles og avgjøres i inntaksteamet i Pleie, Rehabilitering og Omsorg

Behandlingstid:
3 uker