Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kreftkoordinator

Logo Fosen helse IKS Kreftkoordinator er et tilbud for de som har eller har hatt kreftsykdom og deres pårørende i Fosen. 

Kreftkordinator er tilgjengelig alle dager mellom kl 08.00 - 15.30

Kreftkoordinator Merike Pallas (Merike Pallas) - Klikk for stort bilde

Merike Pallas er tilsatt i 100 % prosjektstilling ved Fosen Helse IKS som kreftkoordinator på Fosen. Stillingen er opprettet med støtte fra Kreftforeningen.

De viktigste oppgavene til kreftkoordinator:

    • Å være lett tilgjengelig støttespiller for kreftrammede og deres pårørende i en vanskelig og sårbar tid.
    • Å veilede til ulike tjenester og samarbeidspartnere i hjemkommunen. For eksempel: hjemmesykepleie, fysioterapeut, ergoterapeut, Kreftklinikk Fosen, NAV etc.
    • Å være bindeledd mellom sykehus og kommune. Målet er å skape opplevelse av trygghet, sammenheng og forutsigbarhet gjennom hele sykdomsforløpet.
    • Å bidra til at pasient og pårørende kan mestre hverdagen best mulig ved å hjelpe å finne løsninger til oppståtte problemer.

Tilbudet er frivillig og gratis. Det er opp til pasienten selv å avgjøre om og i hvilken grad kreftkoordinatoren skal bistå. Intensjonen er å forbedre kreftomsorgen for kreftrammede der de bor, ute i kommunene.

Besøk ute i kommunene vil bli gjennomført etter avtale.

 

Kontakt

Merike Pallas
Kreftkoordinator
948 36 802

 

Fant du det du lette etter?