Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Logo Bjugn kommune - tekst siden - to linjer - Klikk for stort bilde Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Bjugn kommune. Fra 1. januar 2020 er Bjugn og Ørland slått sammen til en ny kommune.
Den nye kommunen har navnet Ørland. Søker du informasjon knyttet til dagens Ørland kommune, gå til denne nettsiden!
Vi gjør oppmerksom på at hjemmesiden til nykommunen fortsatt er under utvikling ved at nytt innhold legges til fortløpende.

 

Har du spørsmål om sammenslåingen eller tjenester i den nye kommunen, send en e-post til postmottak@orland.kommune.no.


Tlf. til sentralbord i ny kommune er 72 51 40 00.

 

Velferdsteknologi

Bjugn kommune har valgt å å bruke velferdsteknologi innen helse- og omsorgsektoren.

Velferdsteknologi er elektroniske hjelpemidler som er laget for at brukerne av disse hjelpemidlene skal få en tryggere og bedre hverdag, og derved øke livskvaliteten.

Velferdsteknologi
Bjugn kommune har gjennom prosjektarbeid, prøvd ut GPS lokaliseringsteknologi, sikker medisinering i hjemmet, samt ulike trygghetsløsninger for brukere med spesielle behov.
Det finnes mange tekniske løsninger som kan bidra til at det er tryggere å bo hjemme i egen bolig, framfor å flytte til bemannet omsorgsbolig. Ta kontakt med hjemmesykepleien for å forhøre deg om muligheter innenfor velferdsteknologi.

Hverdagsrehabilitering
Målet med hverdagsrehabilitering er å redusere behov for hjemmetjenester, og mer fornøyde brukere som mestrer hverdagslivet i eget hjem og eget liv.

Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig tilnærming til arbeidet med å fremme egenmestring hos brukerne i kommunen. Her deltar fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleiere, omsorgsarbeidere og hjemmetrenere. Brukeren skal selv definere hva som er viktig i dette arbeidet, og aktiv deltakelse i både planlegging og fysisk aktivitet skal redusere behov for bistand i det lange løp.
Hverdagsrehabilitering er spesielt aktuelt ved opptrening etter sykehusopphold eller inngrep som resulterte i redusert førlighet.

Ta kontakt med hjemmesykepleien i kommunen for å høre mer om hverdagsrehabilitering.

 

Kontakt

Torkil Østraat
Prosjektmedarbeider
971 95 597

 

Forvaltningskontor
908 18 909