Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Transporttjenesten for funksjonshemmede - TT-ordningen

Transporttjenesten for funksjonshemmede er et transporttilbud til funksjonshemmede som på grunn av varig fysisk eller psykisk funksjonshemming ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler. Formålet med ordningen er å gi brukerne et tilbud om fritidsreiser. 

Ordningen er et fylkeskommunalt ansvar hvor midlene bevilges over fylkets budsjett. Godkjenning av brukere er delegert til kommunene og søknad behandles i hjemmehørende kommune.

Informasjon om TT-ordningen

Retningslinjer

Søknadsskjema og legeerklæring

Brukerhefte