Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Korttidsopphold/avlastning/rehabilitering

Klikk for stort bilde
Ulike typer opphold
Det tilbys korttids- avlastnings- og langtidsopphold ved Bjugn helsesenter.

 

Korttidsopphold i sykehjemmet
Korttidsopphold kan søkes når det er behov for opptrening / rehabilitering etter skade eller
sykdom, eller som avlastning for hjemmesituasjonen. Dette brukes også når hjemmeboende
har behov for opphold i sykehjem som følge av akutt sykdom.
Et korttidsopphold har alltid en fast startdato og sluttdato.

 

Avlastningsopphold
Avlastningsopphold er opphold som gis for å avlaste den som daglig yter pleie og omsorg
eller har andre særlig tyngende omsorgsoppgaver. Avlastning gis for å hindre utmatting hos
omsorgsgiveren og gi mulighet for regelmessig fritid og ferie.

 

Rehabiliteringsopphold
Et rehabiliteringsopphold er et opphold som inneholder en klar målsetning om måloppnåelse etter avsluttet opphold. Rehabilitering drives i et tverrfaglig team, og du vil i stor grad kunne bidra med å formulere egen målsetting for oppholdet.

 

 

Kontakt

Forvaltningskontor
908 18 909