Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Logo Bjugn kommune - tekst siden - to linjer - Klikk for stort bilde Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Bjugn kommune. Den oppdateres ikke. 

Fra 1. januar 2020 er Bjugn og Ørland slått sammen til en ny kommune: Ørland kommune. 

Du finner nå informasjon på den nye siden Ørland kommune 

Ørland rådhus finner du i Alf Nebbs gate 1 og 2, 7160 Bjugn. 
Den nye Ørland kommune har organisasjonsnummer: 921 806 027. 

Korttidsopphold/avlastning/rehabilitering

Klikk for stort bilde
Ulike typer opphold
Det tilbys korttids- avlastnings- og langtidsopphold ved Bjugn helsesenter.

 

Korttidsopphold i sykehjemmet
Korttidsopphold kan søkes når det er behov for opptrening / rehabilitering etter skade eller
sykdom, eller som avlastning for hjemmesituasjonen. Dette brukes også når hjemmeboende
har behov for opphold i sykehjem som følge av akutt sykdom.
Et korttidsopphold har alltid en fast startdato og sluttdato.

 

Avlastningsopphold
Avlastningsopphold er opphold som gis for å avlaste den som daglig yter pleie og omsorg
eller har andre særlig tyngende omsorgsoppgaver. Avlastning gis for å hindre utmatting hos
omsorgsgiveren og gi mulighet for regelmessig fritid og ferie.

 

Rehabiliteringsopphold
Et rehabiliteringsopphold er et opphold som inneholder en klar målsetning om måloppnåelse etter avsluttet opphold. Rehabilitering drives i et tverrfaglig team, og du vil i stor grad kunne bidra med å formulere egen målsetting for oppholdet.

 

 

Kontakt

Forvaltningskontor
908 18 909