Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Individuell plan

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få en individuell plan.
 

I planen skal det blant være en oversikt over hvilke type hjelpetiltak du kan forvente å få, hvem som skal gi dem, og til hvilken tid.
Dette gjelder alle typer hjelpetiltak, som for eksempel behandling, sosiale tjenester, bosted, jobb og skole.
 

Søknad om Individuell plan sendes inntil videre inn til Bjugn kommune i brevs form i samråd med aktuell saksbehandler.

  • Kontaktperson for barn: ledende helsesøster Stina Skavdal tlf. 96237739
  • Kontaktperson for voksne:  Koordinerende enhet v/Turid Berg Mandal, tlf 9803492

Individuell plan skal:
1. Bidra til at du som mottaker av hjelpetiltak får et helhetlig, koordinert tilbud som er tilpasset deg. Du skal være sikker på at det til enhver tid er en person i hjelpetjenesten som har ansvaret for oppfølgingen av deg som mottaker av hjelpetiltak.

2. Gi en oversikt over dine mål, ressurser og behov for tjenester på ulike områder. Dessuten skal individuell plan legge til rette for å vurdere og å koordinere tiltak som kan bidra til å dekke dine behov for bistand.

3. Styrke samhandlingen mellom deg og eventuelt dine pårørende og hjelpetjenesten, og mellom de ulike tjenesteytere, enten de jobber i kommunen, fylkeskommunen eller staten.

 

Fant du det du lette etter?