Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Logo Bjugn kommune - tekst siden - to linjer - Klikk for stort bilde Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Bjugn kommune. Den oppdateres ikke. 

Fra 1. januar 2020 er Bjugn og Ørland slått sammen til en ny kommune: Ørland kommune. 

Du finner nå informasjon på den nye siden Ørland kommune 

Ørland rådhus finner du i Alf Nebbs gate 1 og 2, 7160 Bjugn. 
Den nye Ørland kommune har organisasjonsnummer: 921 806 027. 

Dette kan du forvente av oss ved Bjugn sykehjem

En beskrivelse av våre tjenester for deg som beboer ved Bjugn sykehjem 

Klikk for stort bilde

 

 • Du skal få pleie og omsorg av kvalifisert personell.
  Disse utøver et fag som skal bidra til å sikre deg en god faglig standard på de tjenestene vi gir deg.
  Vi har også ufaglærte som jobber hos oss. Disse har gjennomgått nødvendig opplæring.
 • Du skal bli behandlet med respekt, og vi vil bidra til at du beholder din verdighet og selvstendighet. Vi utarbeider en skriftlig plan som skal sikre at du får dekket dine
  grunnleggende behov for pleie, behandling og sosial kontakt. Du har anledning til å påvirke denne planen.
 • Du vil som langtidsbeboer få eget rom. Vi skal legge til rette for at du kan ta med deg personlige eiendeler. Du kan ha besøk når du måtte ønske det, såfremt du tar hensyn til
  andre beboere på avdelingen.
 • Vi sørger for regelmessig renhold av ditt rom.
 • Hvis du har behov, oppretter vi kontakt med spesialister (eks logoped) eller bistand fra andre etater ( trygdekontor, ligningskontor o.a. ).
 • Du har selv ansvar for din personlige økonomi. Hvis du har behov for bistand, bør nærmeste pårørende tildeles ansvaret for din personlige økonomi.
 • Du skal få nødvendig legehjelp.
 • Du skal få tilbud om gratis tannbehandling.
 • Du kan få tilbud om fysioterapi etter en faglig vurdering.
 • Du kan få tilbud om ergoterapi etter en faglig vurdering.
 • Du kan få tilbud om frisør og fotpleie. Dette må du betale for.
 • Du kan få tilbud om aktiviteter og deltakelse på sosiale arrangementer.
 • Du kan få tilbud om samtale med prest eller annen åndelig veileder.

 

Kontakt

Forvaltningskontor
908 18 909

 

Sentralbord - dag Bjugn sykehjem
901 75 695