Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Helse og Omsorg

Helse og omsorgsområdet har ansvaret for legetjenester, fysioterapi, helsestasjon, jordmortjeneste, psykiatrisk sykepleie, hjemmesykepleie, omsorg i hjemmet for eldre og funksjonshemmede, sykehjem, omsorgsboliger og annet som har med helse og omsorg å gjøre.

Info om tjenestene
 

Søknadsskjema pleie- og omsorgstjenester 

Hovedinngang Bjugn sykehjem Dr. Sauersvei 12.

Beredskap natt: Sykehjem Tlf. 72519411

Retningslinjer for tildeling av nødvendig helsehjelp