Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Helse og Omsorg

 Helse og omsorgsområdet har ansvaret for legetjenester, fysioterapi, helsesøster, jordmortjeneste, psykiatrisk sykepleie, sykehjem, omsorg i hjemmet for eldre og funksjonshemmede, omsorgsboliger og annet som har med helse og omsorg å gjøre.
 

Administrativ leder er helsesjef Bente Kristiansen. Politisk utvalg er Bjugn Formannskap der ordfører Ogne Undertun er leder.

Målsetting for helse og omsorg
Helse er den grunnleggende opplevelsen av sammenheng og handler om menneskenes evne til å takle livet. Kultur er menneskekroppens tolkning av verden. Denne definisjonen har ledet Bjugn kommunes helse og omsorgstjeneste til følgende overordnet mål:

"Helse og omsorg skal sørge for at alle opplever livet sitt som forutsigbart, forståelig, håndterbart og meningsfylt."

Innenfor PRO (pleie-, rehabilitering- og omsorgssektoren) har vi følgende målsetninger:

Sykehjemmet skal bidra til å opprettholde livskvalitet til mennesker som har behov for sykehjemsplass. Tjenesteytingen skal være tilpasset den enkelte pasientens behov for pleie, omsorg og behandling, slik at sykehjemspasienter i Bjugn opplever livet sitt som trygt, godt og meningsfylt.

Hjemmebaserte tjenester skal bidra til økt livskvalitet til mennesker med ulike behov for hjelp og bistand, uavhengig av alder og funksjonshemming. Tjenesteytingen skal tilpasses den enkeltes situasjon og behov slik at de som har behov for pleie og omsorg i Bjugn gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.

 

Publisert av Rita Sundet. Sist endret 20.01.2017
Fant du det du lette etter?