Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til reguleringsplan for Bjugn kirke og gravlund i Bjugn kommune på høring og til offentlig ettersyn.

Frist for å komme med innspill til planen er 5. oktober 2018.

Plandokumenter:

Vedtak (PDF, 146 kB) 
Planbeskrivelse
Bestemmelser
ROS-analyse
Plankart
Illustrasjonsplan 1
Illustrasjonsplan 2
Rapport grunnundersøkelser
Rapport supplerende grunnundersøkelser

Planforslaget kan også ses ved servicekontoret på rådhuset i Botngård.

Merknader må være skriftlige og kan sendes til:
Bjugn kommune, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn, på e-post til postmottak@bjugn.kommune.no, eller på elektronisk skjema. 

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til reguleringsplan for Mebostad B15 i Bjugn kommune ut til offentlig ettersyn.

Frist for å komme med merknader er 24. august 2018.

Saksfremlegg og vedtak i Planutvalget 
Planbeskrivelse 
Plankart 
Planbestemmelser 
ROS-analyse 
Illustrasjonsplan 
Snitt 
Overordnet VA-plan 
Geoteknisk vurdering 
Datarapport fra grunnundersøkelse

Planforslaget kan også ses ved servicekontoret på rådhuset i Botngård.
Merknader må være skriftlige og kan sendes til Bjugn kommune, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn, på e-post til postmottak@bjugn.kommune.no, eller på elektronisk skjema.
 

Sannan 15-1309

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til endring for detaljregulering for Sannan i Bjugn kommune, ut til offentlig ettersyn.

 

 

 

Reguleringsplan for Mellomhaugene II ble vedtatt av Bjugn kommunestyre 24. mai 2018.

Planen består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg.

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 varsles det om oppstart av revideringen av kommuneplanens arealdel. Samtidig legges forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-13.

Bilde - Kommunal planstrategi 2018-2020 1

Kommunal planstrategi er et dokument som vurderer kommunens planbehov og planprioriteringer i kommunestyreperioden, samt en vurdering av om kommuneplanen skal rulleres.

Fant du det du lette etter?