Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kystplan AS er engasjert av Olden Oppdrettsanlegg AS for å bistå med reguleringsplanarbeid på eiendom gnr. 68 og bnr. 6. Området befinner seg i Oldbukta. 

Som følge av tilbakemeldinger på oppstartsvarselet som ble sendt ut før sommeren, gjøres det noen endringer og det varsles på nytt.
Fristen for å komme med tilbakemeldinger utvides til 27.09.2019. Endringene er at planen får nytt navn - Oldbukta,
planavgrensningen justeres (se avgrensing i kart under) og planen vil bli konsekvensutredet. 

I motsetning til forrige oppstartsvarsel ønsker man nå å ta i bruk området vest for eksisterende bedrift og man får dermed ikke behov for like stor utfylling i sjø. 

 

Oversiktskart (PNG, 2 MB) 

 

 

plankart Seterfjæra

Kommunestyret i Bjugn vedtok den 20. juni 2019 reguleringsplanen Seterfjæra sør (sak 19/42).


plankart oksvoll kai

 

 

 

 

 

 

 

Kommunestyret i Bjugn vedtok den 06.06.2019 reguleringsplanen Oksvoll kai (sak 19/38).

 

 

 

Seterfjæra Plankart 15


I henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10, legges planforslaget for Seterfjæra sør ut til offentlig ettersyn. 

Planbestemmelser (PDF, 79 kB) 

ROS-analyse (PDF, 801 kB) 


Planforslaget kan også ses ved servicekontoret på rådhuset.

Merknader til planforslaget må være skriftlige og kan sendes på epost til postmottak@bjugn.kommune.no

eller til Bjugn kommune, Alf Nebbs gate 2, 7160 BJUGN.


Frist for å komme med merknader er 29. mai 2019.


 

 

Planen er nå tilgjengelig i Gislink. For å få fram planen må man i kartlagsmenyen til venstre ekspandere «PLAN», huke av PLAN og deretter huke av «Høring Kommuneplan». Deretter zoomer man seg inn på Bjugn i kartvinduet.»

 

 

Plankart


 

 


Kommunestyret i Bjugn vedtok den 7. februar 2019 å sende forslaget til revidert kommuneplanens arealdel 2019-2031 på høring og legge den ut til offentlig ettersyn.
Saksframlegg med kommunestyrets vedtak: særutskrift

 

 

 

Bjugn kirke og gravlund plankart

Reguleringsplan for Bjugn kirke og gravlund ble vedtatt av Bjugn kommunestyre den 7. februar 2019.
I henhold til plan og bygningsloven § 12-12, jamfør § 1-9, kan kommunens planvedtak påklages.
Eventuell klage fremmes skriftlig til postmottak@bjugn.kommune.no eller til Bjugn kommune, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn.
Klagefrist er satt til 22.03.2019.

 

 

Eventuelle krav om innløsning etter plan- og bygningsloven § 15-2, eller krav om erstatning for tap etter lovens § 15-3, må være fremmet innen tre år etter at planen er kunngjort.

Saksdokumenter:

Særutskrift 


Plankart 
Bestemmelser   
Planbeskrivelse 
Illustrasjonsplan 1 
Illustrasjonsplan 2 
ROS-analyse 
Grunnundersøkelser 
Supplerende grunnundersøkelser 
Høringsuttalelse Statens vegvesen 
Høringsuttalelse Bispedømmerådet 
Høringsuttalelse NVE 
Høringsuttalelse Fylkesmannen i Trøndelag 
Høringsuttalelse Trøndelag fylkeskommune 

Reguleringsplan for Stranda ble vedtatt av Bjugn kommunestyre den 04.10.2018

Reguleringsplan for Mebostad B14 ble vedtatt av Bjugn kommunestyre den 4. oktober 2018
Planen består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg:


Særutskrift Reguleringsplan for Mebostad B14 - Sluttbehandling 

Planbeskrivelse  

Vedlegg 1 Plankart 

Vedlegg 2 Planbestemmelser 

Vedlegg 3 ROS-analyse 

I henhold til plan og bygningsloven § 12-12, jamfør § 1-9, kan kommunens planvedtak påklages. Eventuell klage fremmes skriftlig til Bjugn kommune, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn, eller på epost til postmottak@bjugn.kommune.no. Klagefrist er satt til 12. november 2018.

Eventuelle krav om innløsning etter plan- og bygningsloven § 15-2, eller krav om erstatning for tap etter lovens § 15-3, må være fremmet innen tre år etter at planen er kunngjort.

Reguleringsplan for Mebostad B15 ble vedtatt av Bjugn kommunestyre den 4. oktober 2018.
Planen består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg:

Fant du det du lette etter?