Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Planen er nå tilgjengelig i Gislink. For å få fram planen må man i kartlagsmenyen til venstre ekspandere «PLAN», huke av PLAN og deretter huke av «Høring Kommuneplan». Deretter zoomer man seg inn på Bjugn i kartvinduet.»

 

 

Plankart


 

 


Kommunestyret i Bjugn vedtok den 7. februar 2019 å sende forslaget til revidert kommuneplanens arealdel 2019-2031 på høring og legge den ut til offentlig ettersyn.
Saksframlegg med kommunestyrets vedtak: særutskrift

 

 

 

Bjugn kirke og gravlund plankart

Reguleringsplan for Bjugn kirke og gravlund ble vedtatt av Bjugn kommunestyre den 7. februar 2019.
I henhold til plan og bygningsloven § 12-12, jamfør § 1-9, kan kommunens planvedtak påklages.
Eventuell klage fremmes skriftlig til postmottak@bjugn.kommune.no eller til Bjugn kommune, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn.
Klagefrist er satt til 22.03.2019.

 

 

Eventuelle krav om innløsning etter plan- og bygningsloven § 15-2, eller krav om erstatning for tap etter lovens § 15-3, må være fremmet innen tre år etter at planen er kunngjort.

Saksdokumenter:

Særutskrift 


Plankart 
Bestemmelser   
Planbeskrivelse 
Illustrasjonsplan 1 
Illustrasjonsplan 2 
ROS-analyse 
Grunnundersøkelser 
Supplerende grunnundersøkelser 
Høringsuttalelse Statens vegvesen 
Høringsuttalelse Bispedømmerådet 
Høringsuttalelse NVE 
Høringsuttalelse Fylkesmannen i Trøndelag 
Høringsuttalelse Trøndelag fylkeskommune 

oksvoll kai plankart illustrasjon

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til reguleringsplan for Oksvoll kai ut til offentlig ettersyn.
Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlige og kan sendes til Bjugn kommune, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn, eller på e-post til postmottak@bjugn.kommune.no

Frist for å komme med merknader er 7. april 2019.

Klikk på bildet for å gjøre det større.

Reguleringsplan for Stranda ble vedtatt av Bjugn kommunestyre den 04.10.2018

Reguleringsplan for Mebostad B14 ble vedtatt av Bjugn kommunestyre den 4. oktober 2018
Planen består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg:


Særutskrift Reguleringsplan for Mebostad B14 - Sluttbehandling 

Planbeskrivelse  

Vedlegg 1 Plankart 

Vedlegg 2 Planbestemmelser 

Vedlegg 3 ROS-analyse 

I henhold til plan og bygningsloven § 12-12, jamfør § 1-9, kan kommunens planvedtak påklages. Eventuell klage fremmes skriftlig til Bjugn kommune, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn, eller på epost til postmottak@bjugn.kommune.no. Klagefrist er satt til 12. november 2018.

Eventuelle krav om innløsning etter plan- og bygningsloven § 15-2, eller krav om erstatning for tap etter lovens § 15-3, må være fremmet innen tre år etter at planen er kunngjort.

Reguleringsplan for Mebostad B15 ble vedtatt av Bjugn kommunestyre den 4. oktober 2018.
Planen består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg:

Endring av reguleringsplan for Sannan ble vedtatt av Bjugn kommunestyre den 4. oktober 2018.
Planen består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg:
 

I henhold til plan og bygningsloven § 12-12, jamfør § 1-9, kan kommunens planvedtak påklages. Eventuell klage fremmes skriftlig til Bjugn kommune, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn, eller på epost til postmottak@bjugn.kommune.no. Klagefrist er satt til 4. november 2018.

Eventuelle krav om innløsning etter plan- og bygningsloven § 15-2, eller krav om erstatning for tap etter lovens § 15-3, må være fremmet innen tre år etter at planen er kunngjort.

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til reguleringsplan for Bjugn kirke og gravlund i Bjugn kommune på høring og til offentlig ettersyn.

Frist for å komme med innspill til planen er 5. oktober 2018.

Plandokumenter:

Vedtak (PDF, 146 kB) 
Planbeskrivelse
Bestemmelser
ROS-analyse
Plankart
Illustrasjonsplan 1
Illustrasjonsplan 2
Rapport grunnundersøkelser
Rapport supplerende grunnundersøkelser

Planforslaget kan også ses ved servicekontoret på rådhuset i Botngård.

Merknader må være skriftlige og kan sendes til:
Bjugn kommune, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn, på e-post til postmottak@bjugn.kommune.no, eller på elektronisk skjema. 

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til reguleringsplan for Mebostad B15 i Bjugn kommune ut til offentlig ettersyn.

Frist for å komme med merknader er 24. august 2018.

Saksfremlegg og vedtak i Planutvalget 
Planbeskrivelse 
Plankart 
Planbestemmelser 
ROS-analyse 
Illustrasjonsplan 
Snitt 
Overordnet VA-plan 
Geoteknisk vurdering 
Datarapport fra grunnundersøkelse

Planforslaget kan også ses ved servicekontoret på rådhuset i Botngård.
Merknader må være skriftlige og kan sendes til Bjugn kommune, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn, på e-post til postmottak@bjugn.kommune.no, eller på elektronisk skjema.
 

Fant du det du lette etter?