Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Logo Bjugn kommune - tekst siden - to linjer - Klikk for stort bilde Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Bjugn kommune. Den oppdateres ikke. 

Fra 1. januar 2020 er Bjugn og Ørland slått sammen til en ny kommune: Ørland kommune. 

Du finner nå informasjon på den nye siden Ørland kommune 

Ørland rådhus finner du i Alf Nebbs gate 1 og 2, 7160 Bjugn. 
Den nye Ørland kommune har organisasjonsnummer: 921 806 027. 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan i Vallersund i Bjugn kommune.
 
Kystplan AS er engasjert av grunneier Steinar Skifte til å utarbeide en reguleringsplan for boligområde med kjøre- og gangatkomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Statsnail AS søker om akvakulturtillatelse for oppdrett av drøbakkråkebolle (Strongylocentrotus droebachiensis) i landbasert anlegg på lokalitet Steinvikbukta i Bjugn kommune.

Selskapet har allerede tilgang på bygningsmasse. De vil fôre opp vill-fangende kråkeboller. Det søkes om en årlig produksjon på 200 tonn, med et forventet

fôrforbruk på 80 tonn Nofima kråkebollefôr per år. Alternativt kan det fôres med tare, da vil forventet fôrforbruk per år være 667 tonn. Eksisterende sjøvannsinntak skal benyttes. Sjøvannet skal renses ved inntak, vannet skal ikke resirkuleres eller renses ved avløp.

Søknad om akvakulturtillatelse for oppdrett av kråkebolle

Søknaden er også tilgjengelig ved skranken i rådhuset i Bjugn

Eventuelle merknader sendes til postmottak@bjugn.kommune.no eller til Bjugn kommune, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn, innen 8. desember 2019.

 Statsnail AS søker om akvakulturtillatelse for oppdrett av vanlig strandsnegl (Littorina littorea) i landbasert anlegg på lokalitet Gjemsøyskjæra i Bjugn kommune.

Selskapet vil plukke strandsnegler i fjæresonen og fôre dem i utendørs kar på land. Det søkes om en årlig produksjon på 50 tonn, med et forventet fôrforbruk

på 20 tonn/år. De skal benytte sjøvann. Sjøvannet skal renses ved inntak, vannet skal ikke resirkuleres eller renses ved avløp. Vi viser for øvrig til søknaden med vedlegg

Søknad om akvakulturtillatelse for oppdrett av strandsnegl.

Søknaden er også tilgjengelig ved skranken i rådhuset i Bjugn

Statsnail AS har også søkt om dispensasjon fra arealformål i kommuneplanens arealdel og dispensasjonsprosessen vil gå parallelt med søknaden om akvakulturtillatelse.

Eventuelle merknader sendes til postmottak@bjugn.kommune.no eller til Bjugn kommune, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn, innen 8. desember 2019.

 

Bjugn- og Ørland kommuner blir til nye Ørland kommune 1.1.2020. Bjugn og Ørland kommuners lokale forskrifter vil da opphøre og det er derfor utarbeidet forslag til nye lokale forskrift for den sammenslåtte kommunen.

Nye Ørland kommune sender med dette på høring forslag til seks lokale forskrifter om gebyrer innenfor fagområdet for samfunnsutvikling og tekniske tjenester. Høringssvar kan sendes til: postmottak@bjugn.kommune.no

Frist for å sende høringssvar er 13.10.19

 

Kystplan AS er engasjert av Olden Oppdrettsanlegg AS for å bistå med reguleringsplanarbeid på eiendom gnr. 68 og bnr. 6. Området befinner seg i Oldbukta. 

Som følge av tilbakemeldinger på oppstartsvarselet som ble sendt ut før sommeren, gjøres det noen endringer og det varsles på nytt.
Fristen for å komme med tilbakemeldinger utvides til 27.09.2019. Endringene er at planen får nytt navn - Oldbukta,
planavgrensningen justeres (se avgrensing i kart under) og planen vil bli konsekvensutredet. 

I motsetning til forrige oppstartsvarsel ønsker man nå å ta i bruk området vest for eksisterende bedrift og man får dermed ikke behov for like stor utfylling i sjø. 

 

Oversiktskart (PNG, 2 MB) 

 

 

Kommunestyret i Bjugn vedtok den 20. juni 2019 reguleringsplanen Seterfjæra sør (sak 19/42).


 

 

 

 

 

 

 

Kommunestyret i Bjugn vedtok den 06.06.2019 reguleringsplanen Oksvoll kai (sak 19/38).

 

 

 


I henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10, legges planforslaget for Seterfjæra sør ut til offentlig ettersyn. 

Planbestemmelser (PDF, 79 kB) 

ROS-analyse (PDF, 801 kB) 


Planforslaget kan også ses ved servicekontoret på rådhuset.

Merknader til planforslaget må være skriftlige og kan sendes på epost til postmottak@bjugn.kommune.no

eller til Bjugn kommune, Alf Nebbs gate 2, 7160 BJUGN.


Frist for å komme med merknader er 29. mai 2019.


 

 

Planen er nå tilgjengelig i Gislink. For å få fram planen må man i kartlagsmenyen til venstre ekspandere «PLAN», huke av PLAN og deretter huke av «Høring Kommuneplan». Deretter zoomer man seg inn på Bjugn i kartvinduet.»