Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Reguleringsplan for Mebostad B14 ble vedtatt av Bjugn kommunestyre den 4. oktober 2018
Planen består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg:


Særutskrift Reguleringsplan for Mebostad B14 - Sluttbehandling 

Planbeskrivelse  

Vedlegg 1 Plankart 

Vedlegg 2 Planbestemmelser 

Vedlegg 3 ROS-analyse 

I henhold til plan og bygningsloven § 12-12, jamfør § 1-9, kan kommunens planvedtak påklages. Eventuell klage fremmes skriftlig til Bjugn kommune, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn, eller på epost til postmottak@bjugn.kommune.no. Klagefrist er satt til 12. november 2018.

Eventuelle krav om innløsning etter plan- og bygningsloven § 15-2, eller krav om erstatning for tap etter lovens § 15-3, må være fremmet innen tre år etter at planen er kunngjort.

Reguleringsplan for Mebostad B15 ble vedtatt av Bjugn kommunestyre den 4. oktober 2018.
Planen består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg:

Endring av reguleringsplan for Sannan ble vedtatt av Bjugn kommunestyre den 4. oktober 2018.
Planen består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg:
 

I henhold til plan og bygningsloven § 12-12, jamfør § 1-9, kan kommunens planvedtak påklages. Eventuell klage fremmes skriftlig til Bjugn kommune, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn, eller på epost til postmottak@bjugn.kommune.no. Klagefrist er satt til 4. november 2018.

Eventuelle krav om innløsning etter plan- og bygningsloven § 15-2, eller krav om erstatning for tap etter lovens § 15-3, må være fremmet innen tre år etter at planen er kunngjort.

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til reguleringsplan for Bjugn kirke og gravlund i Bjugn kommune på høring og til offentlig ettersyn.

Frist for å komme med innspill til planen er 5. oktober 2018.

Plandokumenter:

Vedtak (PDF, 146 kB) 
Planbeskrivelse
Bestemmelser
ROS-analyse
Plankart
Illustrasjonsplan 1
Illustrasjonsplan 2
Rapport grunnundersøkelser
Rapport supplerende grunnundersøkelser

Planforslaget kan også ses ved servicekontoret på rådhuset i Botngård.

Merknader må være skriftlige og kan sendes til:
Bjugn kommune, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn, på e-post til postmottak@bjugn.kommune.no, eller på elektronisk skjema. 

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til reguleringsplan for Mebostad B15 i Bjugn kommune ut til offentlig ettersyn.

Frist for å komme med merknader er 24. august 2018.

Saksfremlegg og vedtak i Planutvalget 
Planbeskrivelse 
Plankart 
Planbestemmelser 
ROS-analyse 
Illustrasjonsplan 
Snitt 
Overordnet VA-plan 
Geoteknisk vurdering 
Datarapport fra grunnundersøkelse

Planforslaget kan også ses ved servicekontoret på rådhuset i Botngård.
Merknader må være skriftlige og kan sendes til Bjugn kommune, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn, på e-post til postmottak@bjugn.kommune.no, eller på elektronisk skjema.
 

Sannan 15-1309

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til endring for detaljregulering for Sannan i Bjugn kommune, ut til offentlig ettersyn.

 

 

 

Reguleringsplan for Mellomhaugene II ble vedtatt av Bjugn kommunestyre 24. mai 2018.

Planen består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg.

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 varsles det om oppstart av revideringen av kommuneplanens arealdel. Samtidig legges forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-13.

Bilde - Kommunal planstrategi 2018-2020 1

Kommunal planstrategi er et dokument som vurderer kommunens planbehov og planprioriteringer i kommunestyreperioden, samt en vurdering av om kommuneplanen skal rulleres.

Fant du det du lette etter?