Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommunal bolig

Utleie av kommunale leiligheter

Målgruppe:
Primært kommunalt nyansatte som ønsker å leie kommunal bolig. Videre skal følgende grupper prioriteres: Andre offentlig nytilsatte. Innflyttere med tilsetting i privat tjeneste. Dessuten har kommunen et ansvar for å hjelpe sosialt vanskeligstilte med å skaffe seg sin egen bolig.
 

Pris:

Søknad kan også sendes pr. epost, men NB! Alle opplysinger av sensitiv karakter må ettersendest per post.

Elektronisk skjema:
Leie av kommunal bolig

Søknadsfrist:
Søknader behandles fortløpende.

Søknadsbehandling:
Søknadsbehandling skjer fortløpende. Rådmann har avgjørelsesmyndighet.

Klagemuligheter:
Klageadgang iht. forvaltningslovens bestemmelser

Ansvarlig enhet:
Anlegg og drift

Avdeling:
Anlegg og drift

Kontaktperson:
Brit Fagerbekk

Sendes til:
postmottak@bjugn.kommune.no

Servicekontorets ansvar:
Informasjon og veiledning.
 

Kontakt

Brit Fagerbekk
Konsulent
903 62 294