Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Logo Bjugn kommune - tekst siden - to linjer - Klikk for stort bilde Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Bjugn kommune. Fra 1. januar 2020 er Bjugn og Ørland slått sammen til en ny kommune.
Den nye kommunen har navnet Ørland. Søker du informasjon knyttet til dagens Ørland kommune, gå til denne nettsiden!
Vi gjør oppmerksom på at hjemmesiden til nykommunen fortsatt er under utvikling ved at nytt innhold legges til fortløpende.

 

Har du spørsmål om sammenslåingen eller tjenester i den nye kommunen, send en e-post til postmottak@orland.kommune.no.


Tlf. til sentralbord i ny kommune er 72 51 40 00.

 

Kommunal bolig

Utleie av kommunale leiligheter

Målgruppe:
Primært kommunalt nyansatte som ønsker å leie kommunal bolig. Videre skal følgende grupper prioriteres: Andre offentlig nytilsatte. Innflyttere med tilsetting i privat tjeneste. Dessuten har kommunen et ansvar for å hjelpe sosialt vanskeligstilte med å skaffe seg sin egen bolig.
 

Pris:

Søknad kan også sendes pr. epost, men NB! Alle opplysinger av sensitiv karakter må ettersendest per post.

Elektronisk skjema:
Leie av kommunal bolig

Søknadsfrist:
Søknader behandles fortløpende.

Søknadsbehandling:
Søknadsbehandling skjer fortløpende. Rådmann har avgjørelsesmyndighet.

Klagemuligheter:
Klageadgang iht. forvaltningslovens bestemmelser

Ansvarlig enhet:
Anlegg og drift

Avdeling:
Anlegg og drift

Kontaktperson:
Brit Fagerbekk

Sendes til:
postmottak@bjugn.kommune.no

Servicekontorets ansvar:
Informasjon og veiledning.
 

Kontakt

Brit Fagerbekk
Konsulent
903 62 294