Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Logo Bjugn kommune - tekst siden - to linjer - Klikk for stort bilde Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Bjugn kommune. Fra 1. januar 2020 er Bjugn og Ørland slått sammen til en ny kommune.
Den nye kommunen har navnet Ørland. Søker du informasjon knyttet til dagens Ørland kommune, gå til denne nettsiden!
Vi gjør oppmerksom på at hjemmesiden til nykommunen fortsatt er under utvikling ved at nytt innhold legges til fortløpende.

 

Har du spørsmål om sammenslåingen eller tjenester i den nye kommunen, send en e-post til postmottak@orland.kommune.no.


Tlf. til sentralbord i ny kommune er 72 51 40 00.

 

Eiendomsskatt i Bjugn fra 2016- 2018

Klikk for stort bilde

Siste innbetaling av eiendomsskatt sendes ut i november 2018. Fra 2019 er det ikke eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger i Bjugn.

Eiendomsskatt er en viktig måte for kommunene til å skaffe penger til de mange tjenestene som innbyggerne får. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunene, og som kommunene selv har full styring med.

 

 

Det er kommunestyrene og bystyrene i den enkelte kommune som bestemmer om det skal være eiendomsskatt i kommunene. I Norge har det vært krevd inn slik skatt i over 100 år.
 
I Bjugn har kommunestyret bestemt at det skal være eiendomsskatt på eiendommer i hele kommunen i 3 år. Forenklet sagt er det slik at alle privatpersoner som eier en eiendom, og alle som eier en privat bedrift, betaler eiendomsskatt. Noen unntak er det, blant annet private barnehager.

Kommunen har valgt å bruke boligverdi (formuesgrunnlag) fastsatt av Skatteetaten som grunnbeløp for utregning av eiendomsskatten for boligeiendommer. Disse eiendommene blir ikke besiktiget. I 2016 brukes verdier fra 2014. Det vil si boligverdien per 31. desember 2014.

Det er eiendommens antatte salgsverdi som er grunnlaget for beregningen av taksten. Taksten bygger både på faktaopplysninger og på skjønnsmessige vurderinger. Fakta om adresse og størrelsen på hus og tomt, hentes fra offentlige registre.
 
Generelle forhold om eiendomsverdier spiller inn når det gjelder de skjønnsmessige vurderingene. Det gjør også spesielle forhold ved eiendommen. For at skjønnet skal bli bra, blir derfor hver eiendom besøkt og vurdert.

I 2015 fikk kommunen inn ca 6,0 millioner kroner i året i eiendomsskatt fra verker og bruk. Etter takseringa vil kommunen få inn maksimalt 16,0 millioner kroner i 2016.

I løpet av perioden juli 2015 til oktober 2015 ble det gjennomført besiktigelse av alle eiendommer i kommunen. I løpet av juni 2015 ble det sendt det ut informasjon om takseringen som skulle gjennomføres til alle innbyggere i Bjugn kommune. Samme informasjon ble sendt også til alle som står registrert som eier av eiendom og er registrert med bostedsadresse utenfor Bjugn kommune. Dersom det er flere eiere av en eiendom, sender vi til den som står først registrert i grunnboken.

Takst og beregnet eiendomsskatt ble lagt ut til offentlig ettersyn i februar 2016. Eiere fikk tilsendt informasjon om taksten og matrikkeldata på sin eiendom og eiendomsskatten som skulle betales. Samtidig fikk man en orientering om rettigheter til å klage på takst og/eller skatt.

Vil du vite mer om takseringsarbeidet, kan du velge i menyen til høyre for mer informasjon.

 

 

Kontakt

Geir Aune
Økonomisjef
416 22 743