Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Logo Bjugn kommune - tekst siden - to linjer - Klikk for stort bilde Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Bjugn kommune. Den oppdateres ikke. 

Fra 1. januar 2020 er Bjugn og Ørland slått sammen til en ny kommune: Ørland kommune. 

Du finner nå informasjon på den nye siden Ørland kommune 

Ørland rådhus finner du i Alf Nebbs gate 1 og 2, 7160 Bjugn. 
Den nye Ørland kommune har organisasjonsnummer: 921 806 027. 

Borgerlig vielse

Klikk for stort bilde

 
Dere kan gifte dere borgerlig i Bjugn kommune fra 1. januar 2018.

Bjugn kommune tilbyr gratis vielser primært på fredager innenfor kl 12.00 - 16.00. Det kan også vurderes vielser på andre dager eller tidspunkt.

Dere kan velge en personlig ramme rundt seremonien, men det må i så fall organiseres og betales av paret selv.

Det første dere må gjøre er å fylle ut skjema på Skatteetatens nettsider og få  en prøvingsattest som er gyldig i 4 måneder.

Ta deretter kontakt med oss og bestill time på skjema for borgerlig vigsel i god tid om dere planlegger å gifte dere.


Hvem kan gifte seg i kommunen?

Kommunens innbyggere kan vigsles i Bjugn kommune, minst en av paret som skal gifte seg må ha bosted i Bjugn kommune.


Før dere kan gifte dere

Før dere kan gifte dere må dere fylle ut prøvingsattest og forlovererklæring. Skjemaene sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor.

Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne
attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. Original prøvingsattest må leveres eller sendes kommunen så snart dere har fått den fra skatteetaten/folkeregisteret. Prøvingsattesten må allikevel senest være tilsendt kommunen 14 dager før vielse. Dere må i tillegg på forhånd sende kommunen en bekreftet kopi av gydig ID (pass eller førerkort)

Start utfyllingen på skatteetatens hjemmesider.


Bestille tid for vielse

Dato og tidspunkt bestilles på skjema for borgerlig vigsel. Oppgi gjerne om du ønsker ordinær seremoniramme (gratis-tidsbestemt) eller seremoni på eget sted eller annet tidspunkt (kan utløse kostnad).

Du kan eventuelt sende dette til: Bjugn kommune, postmottak, Bjugn rådhus, 7160 Bjugn.

Vielser foretas normalt av ordfører eller varaordfører, men kan også foretas av formannskapets faste medlemmer, rådmann og kommunalsjefer.


Hva koster det?

Vielser er gratis så fremt vielsen foregår innenfor de tidspunkt som er satt og i kommunens lokaler.

Eventuell leie av andre lokaler bestilles og dekkes av paret selv. Kostnader til pynt, dekorasjoner, musikk og¸øvrige innslag må organiseres og dekkes av paret selv.

Hvis vielsen skal foregå utenfor fastsatt tilbud eller utenfor kommunes grenser, må paret dekke reiseutgifter og andre merutgifter for vigsleren.


Hvordan foregår seremonien?

Vielsen finner sted i kommunestyresalen.

Paret som skal gifte seg, forlovere og gjester må møte opp senest 15 minutter før avtalt tid for vielsen. Paret må fremvise gyldig legitimasjon som pass eller sertifikat med bilde.

Legitimasjon og navnene på prøvingsattesten må stemme overens.

Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Seremonien varer i ca 10 - 15 minutter. En vigsler står for vielsen. Selve vielsen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Dere blir så spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Deretter erklærer vigsleren dere som rette ektefolk.

Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.

Endelig vigselsattest vil bli ettersendt dere av folkeregisteret.

Hvis dere ønsker å utveksle ringer, gi gjerne beskjed på forhånd når dere bestiller time. Ringene settes på når vigsleren har erklært dere som ektefolk.

Dere kan gjerne ha musikk under seremionien. Gi i så fall beskjed på forhånd.

Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsler.


Etter vielsen

Når vielsen er over, vil paret få med seg midlertidig vigselsattest (kopi av signert prøvingsattest/protokoll). Kommunen sender den signerte prøvingsattesten/protokollen til Skatteetaten som igjen utsteder endelig vigselsattest.

Hvis dere skal endre navn som resultat av vigselen, må det ordnes av dere selv. Søknad finnes på Skatteetatens sider.

Om du har endret navn og skal på bryllupsreise i utlandet, sørg for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten.

Annet du lurer på angående borgerlig vielse, ta kontakt med kommunen.