Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Logo Bjugn kommune - tekst siden - to linjer - Klikk for stort bilde Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Bjugn kommune. Den oppdateres ikke. 

Fra 1. januar 2020 er Bjugn og Ørland slått sammen til en ny kommune: Ørland kommune. 

Du finner nå informasjon på den nye siden Ørland kommune 

Ørland rådhus finner du i Alf Nebbs gate 1 og 2, 7160 Bjugn. 
Den nye Ørland kommune har organisasjonsnummer: 921 806 027. 

Voksenopplæringen i Bjugn

Klikk for stort bildeInternatet voksenopplæringen - Foto Jorunn EideSkolestart ved voksenopplæringen er
torsdag 15.08.19 kl. 08.50
på nedre internat ved Fosen videregående skole.

Vi ønsker alle elever hjertelig velkommen!


 

 

Voksenopplæringen holder til i øvre og nedre Internat. Dette er bygninger som ligger ved siden av Fosen Videregående skole.

Bjugn voksenopplæring

Skolen gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og har tilbud om 2-årig, eksamensrettet grunnskole for voksne.

 

Grunnskoleopplæring for voksne

Etter opplæringslovens § 4A-1 har de som er over opplæringspliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring rett til slik opplæring. For flere detaljer se lenke til opplæringsloven. Det er Bjugn voksenopplæring som gir denne tjenesten.

Søknadsfrist: 1. april

 

Spesialundervisning

Etter opplæringslovens § 4A-2 har voksne som ikke har et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, rett til spesialundervisning. Det er rektor ved Bjugn voksenopplæring som fatter enkeltvedtak om rett til spesialundervisning.

 

Realkompetansevurdering

Etter forskrift til opplæringsloven § 4-13 skal realkompetansevurderingen gjøres opp mot kompetansemålene i læreplanen for faget i grunnskolen. Vurderingen skal vise at kompetansen er likeverdig med den oppnådd gjennom grunnskoleopplæringen. Realkompetansen kan godkjennes i hele eller deler av fag. Kommunen har ansvaret for at vurderingen blir utført uten ugrunnet opphold og på forsvarlig grunnlag. 

Resultatet av realkompetansevurderingen kan brukes for å tilpasse opplæringstilbudet.

 

Det gjennomføres Norskprøven muntlig og skriftlig 3 ganger i året, november/desember, mars og mai/juni. De som ønsker å ta prøven som privatister må henvende seg til Botngård skole. Privatister må betale kr 700,- for denne prøven.

All voksenopplæring er administrativt underlagt rektor ved Botngård skole. Henvendelser angående voksenopplæring skjer til Botngård skole.
 


 

Kontakt

Kristin Skilleås
Programrådgiver - leder voksenopplæring oppstart 01.08.19
481 10 194