Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

PPT - Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Bjugn og Ørland PPT er et interkommunalt selskap eid av Bjugn og Ørland kommuner. Kontoret er lokalisert i Botngård i Bjugn og PPT for videregående opplæring holder til i de samme lokalene.

Kontakt
PPT for grunnskole 72 51 95 48

PPT for videregående skole 72 81 41 07

PPT og spesialundervisning

PP-tjenesten arbeider med utredning og oppfølging og gir konsultasjoner og veiledning med barn og unge i førskolealder og i grunnskolen, og skal være en lett tilgjengelig veiledningstjeneste for foreldre/foresatte.

PP-tjenesten er også sakkyndig instans ved vurdering om voksnes rett til opplæring på grunnskolens nivå.

Bjugn og Ørland PPT er barnehagenes og skolenes støttesystem ved kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, og kommunenes sakkyndige instans i opplæringsspørsmål.

Bjugn og Ørland PPT har som kompetansebedrift utviklet god kompetanse på områdene; språkutvikling, skrive- og leseopplæring, regneferdigheter, læringsstrategier, læringsmiljø, klassemilø¸ og ledelse, samt arbeidet med innføring og drifting av Olweusprogrammet mot mobbing i mer enn 10 år.

To av stillingene ved Bjugn og Ørland PPT har et særskilt ansvar for å utvikle og arbeide med disse kompetanseområdene i seks kommuner på Fosen (Osen, Roan, Åfjord, Rissa, Bjugn og Ørland) i samarbeid med PPT for Nord-Fosen og PPT for Rissa. En samarbeidsavtale mellom kommunene regulerer dette arbeidet.

Kontakt

Jim Godø
Psykolog - Leder PPT
72 51 95 16

 

Videregående opplæring Fosen PPT
72 81 41 07

 

Fant du det du lette etter?