Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Informasjon om reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid for familier med lav inntekt

I 2015 innførte regjeringen en ordning som gjør barnehagen billigere for husholdninger med lav inntekt. Moderasjonsordningen skal sikre at ingen familier betaler mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass.

Barnehage - illustrasjon.jpg - Klikk for stort bilde

Fra 01.08.16 har regjeringen innført at alle barn født i 2011, 2012 og 2013 som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til  20 timer gratis kjernetid pr. uke.

Begge disse ordningene er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager

De som kan søke om redusert betaling er de med en samlet husholdningsinntekt på under kr 486.750,-. Dette er utfra en makspris på kr 2.655 pr. mnd.

De som kan søke om 20 timer gratis kjernetid er de med en samlet husholdningsinntekt på under kr 417.000,-.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes ugifte personer over 18 som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Inntekten som legges til grunn for beregning er skattepliktig personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt.

For å få redusert pris på grunn av lav inntekt må du/ dere fylle ut og sende inn Søknad om redusert betaling og / eller gratis kjernetid.

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for disse ordningene, den omfatter både kommunale og private barnehager.

Siste års selvangivelse skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person – eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.

Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse, f.eks som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

For å få innvilget reduksjon må søknaden være innlevert senest 20. måneden før innvilgelse av reduksjon. Dvs de som søker om reduksjon for august må ha søkt senest 20. juli.


Søknaden med vedlegg sendes:
Bjugn kommune
v / enhetsleder Wenche Olden Moen
Alf Nebbs gt 2
7160 Bjugn.


Med hilsen
Wenche Olden Moen
enhetsleder 

Sist endret 08.09.2016
Fant du det du lette etter?