Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Logo Bjugn kommune - tekst siden - to linjer - Klikk for stort bilde Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Bjugn kommune. Fra 1. januar 2020 er Bjugn og Ørland slått sammen til en ny kommune.
Den nye kommunen har navnet Ørland. Søker du informasjon knyttet til dagens Ørland kommune, gå til denne nettsiden!
Vi gjør oppmerksom på at hjemmesiden til nykommunen fortsatt er under utvikling ved at nytt innhold legges til fortløpende.

 

Har du spørsmål om sammenslåingen eller tjenester i den nye kommunen, send en e-post til postmottak@orland.kommune.no.


Tlf. til sentralbord i ny kommune er 72 51 40 00.

 

Alle tjenester A - Å

 

A
Aldershjem / sykehjem 

Alkohol, salg og servering 

Avlastning (barn) Avlastning (voksne)

Avløp

B

Bibliotek 

Boligtilbud - kommunale boliger 

Bostøtte  

Brukerstyrt praktisk bistand (BPA)

Byggesak 

D

Demens 

E

Ergoterapi 

F

Feier 

Fiks gata mi 

Flyktningetjenesten 

Fosen inkasso 

Fosen kommunerevisjon

Fosen regnskap (Fakturamottak) 

Fosen renovasjon

Friluftsliv

Frivilligsentral 

Fysioterapi

G

Gjeldsrådgivning 

H

Helsesenter 

Helsehjelp (PDF, 990 kB) 

Hjelp i hjemmet 

Hjelpemidler  

Hjelpemidler og tilrettelegging for mennesker med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) 

Hjelpestønad

Hjemmehjelp 

I

Individuell plan

Inkasso 

J

Jobb

K

Kommunal bolig 

Kommunale avgifter, gebyr, leier og betalinger 2018 

Kommunale veier 

Kreftkoordinator 

Krisesenter 

Kulturkalender 

Kulturminner 

L

Ledig stilling

Ledsagerbevis

Legekontor 

Legevakt 

Lokale forskrifter Bjugn kommune 

M

Motorferdsel

N

Nav Bjugn 

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging 

Nedgravde oljetanker 

O

Omsorgslønn 

Oppfølgingstjenesten Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 

P

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 

Psykisk helse- og rusarbeid

R

Redusert betaling og / eller gratis kjernetid 

Reisevaksiner

Renovasjon 

Rusomsorg

S

Salgsbevilling

Serveringsbevilling 

Skjenkebevilling 

Skole 

Skolefritidsordningen (SFO)

Sosialhjelp

Startlån

Støttekontakt

Svømmehall  

Sykehjem

Søppel 

T

Tannhelse 

Transporttjenesten for funksjonshemmede 

Trygt hjem for en 50-lapp 

Turistinformasjon 

Turløyper

V

Vaksiner 

Vakttelefoner 

Vann 

Vei

Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon 

Voksenopplæring 

Ø

Økonomisk sosialhjelp