Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Alle tjenester A - Å

 

A
Aldershjem / sykehjem 

Alkohol, salg og servering 

Avlastning (barn) Avlastning (voksne)

Avløp

B

Bibliotek 

Boligtilbud - kommunale boliger 

Bostøtte  

Brukerstyrt praktisk bistand (BPA)

Byggesak 

D

Demens 

E

Ergoterapi 

F

Feier 

Fiks gata mi 

Flyktningetjenesten 

Fosen inkasso 

Fosen kommunerevisjon

Fosen regnskap (Fakturamottak) 

Fosen renovasjon

Friluftsliv

Frivilligsentral 

Fysioterapi

G

Gjeldsrådgivning 

H

Helsesenter 

Helsehjelp (PDF, 990 kB) 

Hjelp i hjemmet 

Hjelpemidler  

Hjelpemidler og tilrettelegging for mennesker med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) 

Hjelpestønad

Hjemmehjelp 

I

Individuell plan

Inkasso 

J

Jobb

K

Kommunal bolig 

Kommunale avgifter, gebyr, leier og betalinger 2018 

Kommunale veier 

Kreftkoordinator 

Krisesenter 

Kulturkalender 

Kulturminner 

L

Ledig stilling

Ledsagerbevis

Legekontor 

Legevakt 

Lokale forskrifter Bjugn kommune 

M

Motorferdsel

N

Nav Bjugn 

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging 

Nedgravde oljetanker 

O

Omsorgslønn 

Oppfølgingstjenesten Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 

P

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 

Psykisk helse- og rusarbeid

R

Redusert betaling og / eller gratis kjernetid 

Reisevaksiner

Renovasjon 

Rusomsorg

S

Salgsbevilling

Serveringsbevilling 

Skjenkebevilling 

Skole 

Skolefritidsordningen (SFO)

Sosialhjelp

Startlån

Støttekontakt

Svømmehall  

Sykehjem

Søppel 

T

Tannhelse 

Transporttjenesten for funksjonshemmede 

Trygt hjem for en 50-lapp 

Turistinformasjon 

Turløyper

V

Vaksiner 

Vakttelefoner 

Vann 

Vei

Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon 

Voksenopplæring 

Ø

Økonomisk sosialhjelp