• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Pleie- og omsorgstjenester

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Bjugn kommune,
pleie- og omsorgstjenester, rehabiliteringstjenester, rus og psykiatritjenester.

Generelt:
• Kommunen har ansvar for å yte nødvendig helsehjelp og sosiale tjenester til alle som oppholder seg i kommunen. Tjenesten skal ytes ut fra individuelle behov.

• Med denne blanketten kan du på en enkel måte beskrive dine behov for hjelp. Opplysningene vil ligge til grunn for behandlingen og vurderingen av søknaden. Be gjerne kommunen om hjelp ved utfylling av søknaden. Du fyller bare ut de opplysninger som er relevante for din søknad.

• En del tjenester har egenandel, mens andre er vederlagsfrie.

• Tjenesten vil etter mottatt søknad ta kontakt med deg for nærmere utredning.

 

Informasjon rundt saksbehandlingen:
1. Opplysningene du gir, behandles fortrolig.

2. Du har rett til reservasjon mot innhenting av personlige opplysninger.

3. Du har rett til innsyn i saksdokumenter, rett til å få tilføyd mangler og rett til å få feil slettet.

4. Vedtaket som fattes, kan påklages.

5. I følge forskrift om pasientjournal skal det opprettes journal for hver pasient. I Bjugn kommune har vi elektronisk pasientjournal (EPJ). Siden kommunen er forpliktet til å føre journal, vil du ikke kunne reservere deg mot at slik journal opprettes. Du kan imidlertid be om at enkelte ansatte ikke skal gis tilgang til din journal.

6. Journalen inneholder også individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS) som kommunen plikter å ha. Se egne informasjonsbrosjyrer.

 

• Legeerklæring vedlegges søknad om opphold i institusjon/ omsorgsbolig, avlastning.

• Tjenesten kan kreve legeerklæring ved behov.

Hjelp
Lukk

Utfylling og bruk

1. Klikk på Hjelpsymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.

2. Skjemat lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.

3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling
*Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Vennligst vent...

Loader

Skjemaeier: Bjugn kommune
Brukerstøtte telefon 72 51 95 00
Brukerstøtte epost: postmottak@bjugn.kommune.no