• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Serverings- og skjenkebevilling

Alle vedlegg kan lastes opp på siste side, eller du kan ettersende dem pr. post. Vedleggene må da påføres referansekoden du får oppgitt på oppsummeringssiden. Kryss av for de vedleggene du ønsker å ettersende i posten.

 Lokal forskrift til lov om serveringsvirksomhet og lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. - Bjugn kommune, Sør-Trøndelag

Vedlegg
  • Kopi av kvittering som utstedes ved registrering av firma hos Mattilsynet.
  • Aksjeeierbok som viser eiersammensetningen og som er bekreftet av revisor eller advokat (bekreftelse ikke nødvendig dersom søker er
    et enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap).
  • Driftskonsept. Her må det gjøres rede for målgruppe (spesielt alder), åpningstid, type sted, matservering, eventuelt underholdning eller annen virksomhet i tilknytning til lokalet.
  • Tegning over skjenkearealet inne/ute. Arealet skal være skravert. Nødutganger avmerkes på tegningen.
  • Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven og daglig leder har bestått etablererprøven.
  • Dersom søknaden gjelder overdragelse av igangværende virksomhet, legg ved dokumentasjon på dette (kontrakt eller liknende).

Søknadsbehandling

Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet, NAV og skatte- og avgiftsmyndighetene. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Kopi av vedtaket sendes blant annet til politiet.

Hjelp
Lukk

Utfylling og bruk

1. Klikk på Hjelpsymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.

2. Skjemat lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.

3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling
*Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Vennligst vent...

Loader

Skjemaeier: Bjugn kommune
Brukerstøtte telefon 72 51 95 00
Brukerstøtte epost: postmottak@bjugn.kommune.no