Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Stortingsvalg 2017

Valg 2015 - Klikk for stort bilde

Valgdagen for stortingsvalget 2017 er mandag
11. september 2017 i Bjugn.

Du er stemmeberettiget i den kommunen hvor du står folkeregisterført pr. 30.06.2017.

På valgdagen 11. september er det mulig å avgi stemme i 4 kretser i Bjugn kommune:

  • Krets 01 Fagerenget    Skolebygget i Fagerenget      kl. 1000-1900
  • Krets 02 Sandnes        Vallersund oppvekstsenter     kl. 1000-1900
  • Krets 03 Oksvoll           Eidsvoll forsamlingshus         kl. 1000-1900
  • Krets 04 Botngård        Bjugnhallen                            kl. 1000-2000

Spørsmål om valget kan rettes til kommunens sentralbord 72 51 95 00 eller valgansvarlige, se kontakter til høyre.

Det vises også til departementets valgportal for mer informasjon:  www.valg.no

 

Valgstyre:

Bjugn formannskap med tillegg av Per Odd Solberg fungerer som valgstyre i Bjugn kommune inneværende periode med ordfører som leder og varaordfører som nestleder.

 

Forhåndsstemming i Bjugn

Ordinær forhåndsstemming:

Du kan avlegge ordinær forhåndsstemme i serviceskranken ved rådhuset i Bjugn:

mandag-fredag           10.08.17 – 08.09.17   kl. 0900 – 1500

onsdag-fredag             06.09.17 – 08.09.17   kl. 0900 – 1800

 

Forhåndsstemming institusjon/videregående skole:

  • Forhåndsstemming ved Bjugn Helsesenter onsdag 30.08.17 kl. 1000-1300.
  • Forhåndsstemming ved Fosen vgs./biblioteket torsdag 31.08.17 kl. 1000-1300.

Alle som måtte ønske det har adgang til å forhåndsstemme her, både beboere/brukere, personell og andre velgere.

 

Ambulerende forhåndsstemming:

Velgere som p.g.a. sykdom eller uførhet ikke kan avgi ordinær forhåndsstemme, kan søke valgstyret om å få avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.

Søknad sendes Valgstyret i Bjugn, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn eller på e-post til postmottak@bjugn.kommune.no eller du kan ringe tlf. 72519500.

Frist for slik søknad er 06.09.17.

 

Manntall:

Utlegging manntall - Stortingsvalget 11.09.17

Alle som er folkeregisterført som bosatt i kommunen pr. 30. juni 2017 skal stå i manntallet.

Flytter du etter 30.06.17 må du avgi stemme til din ”gamle” kommune.

Dersom du mener at du selv eller noen andre er uriktig innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve feilen rettet opp. Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og må være valgstyret i hende i god tid før valgdagen 11. september 2017.

Valgstyret kan føre inn velgere som har rett til å bli ført inn etter skjæringsdatoen så lenge det er praktisk mulig. 

Valgstyret i Bjugn har besluttet å legge ut manntallet til offentlig ettersyn på følgende steder:

krets 01 Fagerenget                Coop Lysøysund

krets 02 Sandnes                    Coop Vallersund

krets 03 Oksvoll                     Serviceskranken i rådhuset.

krets 04 Botngård                  Serviceskranken i rådhuset

Hovedmanntallet                    Serviceskranken i rådhuset og biblioteket ved Fosen videregående skole

 

Manntallet vil bli lagt ut i løpet av uke 28/29, og blir liggende ute t.o.m. valgdagen.
Spørsmål kan rettes til servicekontoret tlf. 72519500 eller e-post postmottak@bjugn.kommune.no
Det vises også til departementets hjemmeside med valginformasjon: www.valg.no
 

Valgstyret

 

 

Kontakt

Anne Margrethe Standahl
Konsulent
911 74 669

 

Fant du det du lette etter?