Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Valg 2015 - Klikk for stort bilde

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 er mandag 14. september 2015 i Bjugn.

Du er stemmeberettiget i den kommunen hvor du står folkeregisterført pr. 30.06.15.

Spørsmål om valget kan rettes til kommunens sentralbord 72519500 eller valgansvarlige, se kontakter til høyre.

Det vises også til departementets valgportal for mer informasjon:  www.valg.no

 

Valgstyre og stemmestyrer:


Bjugn formannskap fungerer som valgstyre i Bjugn kommune inneværende periode med ordfører som leder og varaordfører som nestleder.
Valgstyret må supplere stemmestyrene i år, da de som står på lister ikke lenger kan sitte i stemmestyrene.
 

Endring kretser 2015:


Valgkretsene er redusert til 4 f.o.m. 2015 til:
- Fagerenget
- Sandnes
- Oksvoll (inkl. tidligere Tarva)
- Botngård (inkl. tidligere Eide, Ervik og Gjølga/Elveng)
 

Manntall:


Du skal manntallsføres i den kommunen du er folkeregisterført i 30. juni 2015.  Flytter du etter 30.06.15 må du avgi stemme til din ”gamle” kommune.
Dersom du mener at du selv eller noen andre er uriktig innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve feilen rettet opp. Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og må være valgstyret i hende i god tid før valgdagen 14. september 2015.
Valgstyret kan føre inn velgere som har rett til å bli ført inn etter skjæringsdatoen så lenge det er praktisk mulig. 

Valgstyret i Bjugn har besluttet å legge ut manntallet til offentlig ettersyn på følgende steder:

  • krets 01 Fagerenget                    Coop Lysøysund
  • krets 02 Sandnes                        Coop Vallersund
  • krets 03 Oksvoll                          Serviceskranken i rådhuset.
  • krets 04 Botngård                       Serviceskranken i rådhuset
  • hovedmanntallet                         Serviceskranken i rådhuset og biblioteket ved Fosen vg skole

Manntallet vil bli lagt ut i løpet av uke 29/30, og blir liggende ute t.o.m. valgdagen.
 

Valglister:


Det ble innlevert 9 listeforslag til kommunestyrevalget 2015 innen fristen, og alle disse ble godkjent i valgstyremøte 26.05.15, noen med mindre endringer:

Senterpartiet (PDF, 298 kB)  
Høyre (PDF, 282 kB) 
Venstre (PDF, 237 kB) 
Det norske Arbeiderparti (PDF, 296 kB)
Kristelig Folkeparti (PDF, 162 kB)
Fremskrittspartiet (PDF, 192 kB) 
Bygdalista i Bjugn (PDF, 221 kB) 
Sosialistisk Venstreparti (PDF, 218 kB) 
Miljøpartiet De Grønne (PDF, 153 kB)

Klikk på parti og du får opp godkjent liste.
Godkjente lister er også lagt ut på servicekontoret i rådhuset.

Det vises ellers til departementets valgportal (se ovenfor) når det gjelder informasjon om lister.
 

Muligheter for å avgi stemme:


Tidligstemming 01.07.15 - 09.08.15
Utenriksstemming 01.07.15 - 04.09.15
Forhåndsstemming 10.08.15 - 11.09.15
Institusjonssstemming og ambulerende forhåndstemming.
Valgting gjennomføres i kretsene 14.09.15 - se nedenfor.

Forhåndstemmingen i Bjugn foregår i rådhuset i åpningstiden helt fram til siste fredag før valget.
Åpningstiden blir utvidet nest siste helg før valget samt de siste ukedagene. 
Det vil også bli avviklet forhåndsstemming både ved Fosen Videregående, på Bjugn Helsesenter og Tarva. 
Det gis mulighet for å stemme hjemme for de som har vanskeligheter med å oppsøke forhåndsstemmelokalet eller valglokalet. 
Informasjon om tidspunkt for forhåndsstemmingen vil bli annonsert.

Valgting blir avviklet slik på valgdagen 14.09.15:

  • Fagerenget krets - Fagerenget skole  kl. 1000-1900
  • Sandnes krets - Vallersund oppvekstsenter kl. 1000-1900
  • Oksvoll krets - Eidsvoll forsamlingshus kl. 1000-1900
  • Botngård krets - Bjugnhallen kl. 1000-2000

Tidspunkt på valgting vil også stå på valgkortene som sendes ut og vil i tillegg bli annonsert.

 

Publisert av Hellem Arnhild Berg. Sist endret 27.12.2016

Kontakt

Anne Margrethe Standahl
Konsulent

 

Fant du det du lette etter?
Login for redigering