Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Logo Bjugn kommune - tekst siden - to linjer - Klikk for stort bilde Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Bjugn kommune. Fra 1. januar 2020 er Bjugn og Ørland slått sammen til en ny kommune.
Den nye kommunen har navnet Ørland. Søker du informasjon knyttet til dagens Ørland kommune, gå til denne nettsiden!
Vi gjør oppmerksom på at hjemmesiden til nykommunen fortsatt er under utvikling ved at nytt innhold legges til fortløpende.

 

Har du spørsmål om sammenslåingen eller tjenester i den nye kommunen, send en e-post til postmottak@orland.kommune.no.


Tlf. til sentralbord i ny kommune er 72 51 40 00.

 

Kontrollutvalget i Bjugn

Møteinnkallinger og referat fra møter i Kontrollutvalget i Bjugn kommune

 

Hva er et kontrollutvalg?

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne. Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og egen forskrift. Kommunestyret får seg forelagt kontrollutvalgets rapporter og tar stilling til oppfølging.

Mer om Kontrollutvalgenes oppgaver (PDF, 20 kB)

Kan jeg som innbygger klage på kommunale vedtak til kontrollutvalget?

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan dermed ikke behandle klager på enkeltsaker. Kommunene har egne klageorgan som tar slike saker, i Bjugn er det formannskapet. På den annen side kan kontrollutvalget på eget initiativ eller på bakgrunn av konkrete saker vurdere om kommunens egne retningslinjer og sentrale lover/forskrifter følges av forvaltningen.

Kontrollutvalgets møter 2019

Møtedato Innkalling Møteutskrift
11.02.2019 Møteinnkalling
01.04.2019 Møteinnkalling Møteutskrift
06.05.2019 Møteinnkalling Møteutskrift
14.06.2019
18.06.2019 Møteinnkalling

02.09.2019

 

Møteinnkalling

 

 

                      

 

Kontrollutvalgets møter 2018

Møtedato Innkalling Møteutskrift
29.01.2018 Møteutskrift
05.03.2018 Møteinnkalling Møteutskrift
25.05.2018 Møteinnkalling
06.06.2018 Møteinnkalling
18.06.2018 Møteutskrift
24.09.2018
15.10.2018 Møteinnkalling
10.12.2018

10.12.2018

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

 
Møter i kontrollutvalget
(felles Ørl./Bjugn)
 
10.12.2018 Møteinnkalling Møtereferat

Kontrollutvalgets møter 2017