Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kontrollutvalget i Bjugn

Møteinnkallinger og referat fra møter i Kontrollutvalget i Bjugn kommune

 

Hva er et kontrollutvalg?

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne. Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og egen forskrift. Kommunestyret får seg forelagt kontrollutvalgets rapporter og tar stilling til oppfølging.

Mer om Kontrollutvalgenes oppgaver (PDF, 20 kB)

Kan jeg som innbygger klage på kommunale vedtak til kontrollutvalget?

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan dermed ikke behandle klager på enkeltsaker. Kommunene har egne klageorgan som tar slike saker, i Bjugn er det formannskapet. På den annen side kan kontrollutvalget på eget initiativ eller på bakgrunn av konkrete saker vurdere om kommunens egne retningslinjer og sentrale lover/forskrifter følges av forvaltningen.

                              

Møtedato Innkalling Møteutskrift
Kontrollutvalgets møter 2017
20.01.2017 Møteinnkalling Møteutskrift (PDF, 250 kB)
06.03.2017 Møteinnkalling (PDF, 190 kB)  
     
     
     
Møtedato Innkalling Møteutskrift


Kontrollutvalgets møter 2016
15.02.2016

Møteinnkalling
Årsmelding Kontrollutvalget 2015
Årlig melding Fosen kommunerevisjon

Møteutskrift
04.04.2016 Møteinnkalling
Kontrollrapport fra skatteetaten
Møteutskrift
23.06.2016

MøteinnkallingVedlegg: Forvaltningsrevisjon

Møteutskrift
24.08.2016 Møteinnkalling Møteutskrift
10.10.2016

Møteinnkalling

Møteutskrift
19.12.2016

Møteinnkalling
Vedlegg Forvaltningsrevisjon

Møteutskrift


Kontrollutvalgets møter 2015
Møtedato Innkalling Møteutskrift
06.02.2015 Møteinnkalling (PDF, 98 kB) Møteutskrift
10.04.2015 Møteinnkalling Møteutskrift
15.05.2015 Innkalling til møte i Representantskapet Møteutskrift
19.06.2015 Møteinnkalling Møteutskrift
01.09.2015 Møteinnkalling (PDF, 156 kB) Møteutskrift (PDF, 163 kB)
04.11.2015 Møteinnkalling (PDF, 100 kB) Møteutskrift (PDF, 100 kB)
Publisert av Hellem Arnhild Berg. Sist endret 18.04.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering