Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Politikk

Du finner en oversikt over politikerne og politiske møter i vår innsynsmodul.

Politisk organisasjon

Informasjon om den politiske organiseringen i Bjugn.
 

For å kunne laste ned dokumenter i .pdf-format må du ha Acrobat Reader lastet ned på PC-en din. Du kan laste den ned gratis her:  Adobe Acrobat Reader   

Det er Bjugn kommunestyret som er "bedriftsstyre" i kommunen og består av 21 representanter fra de 6 ulike politiske partiene som ble innvalgt ved kommunevalget i 2015.

Ordfører:             Ogne Undertun        AP

Varaordfører:      Hans Eide                SP

              

Formannskapet består av 7 representanter fra kommunestyret som kan fatte beslutninger i bestemte saker, også fra det tidligere hovedutvalg for Kultur med ansvaret for bibliotek, kulturskole, frivillighetssentral og ungdomsklubb, tilskudd til lag og foreninger, kulturvern.      

Planutvalget som har 7 representanter fra alle politiske partier kan også fatte beslutninger i bestemte saker som reguleringsplaner, dispensasjonssøknader og fradelingsaker. Hovedutvalgsmedlemmene kommer ikke alle fra kommunestyret, men velges direkte til hovedutvalget fra partiene.     

I Bjugn har vi også eldreråd og ungdomsråd som kan fatte egne vedtak og de skal også tale henholdsvis eldre og unges sak overfor de øvrige politiske utvalgene før de fatter vedtak i saker som skal opp til behandling. Ungdomsrådet har dessuten 3 representanter som møter fast på kommunestyremøtene med tale og forslagsrett.             

Formannskapets politiske sammensetning:

AP/SP/Bygdalista/Frp/SV: 6
Høyre:                                   1

 

Kontakt

Ogne Undertun
Ordfører
906 46 619

 

Fant du det du lette etter?