Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Logo Bjugn kommune - tekst siden - to linjer - Klikk for stort bilde Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Bjugn kommune. Den oppdateres ikke. 

Fra 1. januar 2020 er Bjugn og Ørland slått sammen til en ny kommune: Ørland kommune. 

Du finner nå informasjon på den nye siden Ørland kommune 

Ørland rådhus finner du i Alf Nebbs gate 1 og 2, 7160 Bjugn. 
Den nye Ørland kommune har organisasjonsnummer: 921 806 027. 

Vi kan kontaktes på flere måter

Den kommunale administrasjonen holder til i Rådhuset i Botngård.
Besøksadresse: Alf Nebbs gate 2
Postadresse: Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn
Fakturaadresse: Fakturamottak, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn
Telefon: 72 51 95 00 Fax: 72 51 95 01

Åpningstider Rådhuset: kl 09.00 - 15.00

Åpningstider NAV: mandag, onsdag og fredag kl 12.00 - 14.00
Telefon NAV 55 55 33 33

Teknisk vakt (vakttelefon for vannforsyning) mobil 91 84 08 28


E-post: postmottak@bjugn.kommune.no
Kommunenr. 5017 Organisasjonsnr. 944 422 315

Send elektronisk post på en sikker måte:

https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944422315

E-post kan være en usikker kanal fordi den er lett å få tak i for uvedkommende. Du kan heller aldri være trygg på at e-posten når mottakeren, fordi den kan stoppes i spam-filter.

  • Ved å benytte tjenesten eDialog, kan du nå sende oss dokumenter via en sikker kanal. Vi oppfordrer både privatpersoner og bedrifter til å benytte eDialog til å sende dokument trygt inn til oss.
  • For å bruke tjenesten, må du logge på/autentisere deg ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID mv)
  • Når du har logget deg inn, fyller du ut skjemaet og laster opp dokumentet du vil sende oss (dokument må være i PDF-format). Slik kan du omgjøre et dokument til PDF-format: For Word-dokument velger du "Lagre som" og deretter filtype PDF. LibreOffice og OpenOffice har egen knapp på verktøylinja som heter "Eksporter til PDF".

Når du skal sende søknad om kommunale tjenester:
Kommunen har elektroniske skjemaer til formålet, f.eks. søknad om barnehageplass, søknad om plass i kulturskole. Du finner dem under RettpåSak

Tenk på følgende før du sender brev eller e-post til kommunen:
All post til og fra kommunen er offentlig dersom den ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger. All arkivpliktig post kommer på den offentlige postlisten. Det betyr at du kan finne brevet ditt omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i media.

Pasient- og klientsaker er saksområder som i sin helhet holdes utenfor internett. Partsinnsyn er hjemlet i forvaltningsloven § 18. Eventuell begjæring om innsyn rettes til aktuelt tjenestested.
Ønsker du innsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet/publisering, kan du sende en innsynsbegjæring til postmottak@bjugn.kommune.no
Dokumenter vil publiseres fortløpende når de er kvalitetssikret. Sykefravær, ferieavvikling og bemanningssituasjon kan gi forsinkelser på publisering.
 
Under kan du sende e-post til Bjugn kommune. Send ikke sensitive opplysninger i e-post. Vær klar over at all e-post til kommunen i utgangspunktet vil være journalpliktig etter arkivloven og et dokument som andre vil kunne få innsyn i etter reglene i offentlighetsloven.