Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Marine Harvest Norway AS, søker om etablering av akvakulturanlegg på ny lokalitet Lønngrunnen i Bjugn kommune, posisjon 63° 56,251’ N 9° 46,753’ Ø (Euref89/WGS84).

Søknaden gjelder etablering av anlegg for matfisk av laks, ørret og regnbueørret. Lokaliteten søkes godkjent for en lokalitetsbiomasse på 6240 tonn.

Stein Erik Moxnes søker om etablering av anlegg for fastsittende organismer fra gruppen Maxillopoda ved Halsøya i Bjugn kommune, posisjon 63˚ 15.444’ N 9˚ 41.892’ E (Euref89/WGS84). Det søkes om en produksjon på 40 tonn på 240 Da.


 

 

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til detaljregulering for Nedre Prestdalsveien i Bjugn kommune, ut til offentlig ettersyn.

Frist for å komme med merknader er 3.11.2017

 

 

 

penger_19.jpg

Fra og med 1. august er det ikke lenger krav om at kommunene skal kunne ta imot kontant innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift. 

Dette kan fortsatt betales i en bankfilial om du ikke har nettbank.

Fant du det du lette etter?