Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ansattoversikt


Anlegg og drift

Ansatte i avdelingen Anlegg og drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ingeniør 952 25 653 E-post
Konsulent 903 62 294 E-post
Ingeniør 467 93 143 E-post
Leder for anlegg og drift 415 84 109 E-post
Ingeniør 403 07 336 E-post

Arealbruk (byggesak og reguleringsplaner)

Ansatte i avdelingen Arealbruk (byggesak og reguleringsplaner)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arealplanlegger 468 50 129 E-post
Byggesaksbehandler 468 41 799 E-post
Oppmålingsingeniør 468 34 451 E-post
Byggesaksbehandler 468 51 727 E-post
Leder for arealbruksenheten 902 52 406 E-post

Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder barnehagene 414 54 765 E-post

Barnehagestyrere

Ansatte i avdelingen Barnehagestyrere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Bekkfaret barnehage 916 35 302 E-post
Styrer Lyngrabben barnehage 452 18 512 E-post
Styrer Solkysten barnehage 959 25 826 E-post

Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Biblioteksjef 72 51 95 09 E-post
72 51 95 09
948 25 631

Bjugn kommune

Ansatte i avdelingen Bjugn kommune
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 95 00 E-post

Fosen Brann- og redningstjeneste

Ansatte i avdelingen Fosen Brann- og redningstjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder Beredskap 918 42 546 E-post
IKS 72 51 40 00 E-post
Post sendes til :                        FBRT, Postboks 401, 7129 Brekstad
 
Besøk oss her/vareadresse:      Fjæraveien , 7130 Brekstad
Feier i Bjugn 915 50 783 E-post
Leder Forebyggende 970 98 406 E-post
Brannsjef 911 03 189 E-post

Fosen Helse IKS

Ansatte i avdelingen Fosen Helse IKS
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunepsykolog 958 36 790
Kreftkoordinator 948 36 802 E-post

Fosen kommunerevisjon

Ansatte i avdelingen Fosen kommunerevisjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 72 51 95 72 908 09 733 E-post

Fosen Regnskap

Ansatte i avdelingen Fosen Regnskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomikonsulent 468 32 291 E-post
Rådgiver 468 16 963 E-post
Førstekonsulent 947 84 379 E-post
E-post
Rådgiver 468 59 032 E-post
Leder 468 59 032 E-post
Sekretær 910 03 437 E-post
Førstekonsulent 908 97 716 E-post
Førstekonsulent 468 32 849 E-post
Førstekonsulent 908 37 104 E-post
Førstekonsulent 468 04 523 E-post

Frivilligsentralen

Ansatte i avdelingen Frivilligsentralen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Daglig leder 72 51 95 34 926 00 232 E-post

Helse og familie

Ansatte i avdelingen Helse og familie
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut for barn og unge 469 30 406 E-post
Helsesøster 72 51 97 84 E-post
Skolehelsetjenesten 913 20 587 E-post

Skolehelsetjenesten Botngård skole og Vallersund oppvekstsenter, 100% stilling

Helsesøster 72 51 97 81 E-post
Skolehelsetjensten 415 61 214 E-post

50 % stilling

Skolehelsetjenesten Botngård skole onsdag og fredag.

Vallesund oppvekstsenter mandager i partallsuker.

Jordmor 72 51 97 85 E-post
Ledende helsesøster 72 51 97 82 962 37 739 E-post
Skolehelsetjenesten ved Fosen vgs 959 25 002 E-post

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 94 00
Helsesjef 72 51 96 03 400 16 097

Kirkekontoret

Ansatte i avdelingen Kirkekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fungerende sokneprest 72 51 95 63 922 13 061 E-post
Klokker 402 49 035
Trosopplærer 926 42 162 926 42 162 E-post
Renholder
Klokker 980 10 476
Kirketjener Bjugn og Hegvik 413 37 775
Stell av graver 991 15 241

Stell av graver

Kirketjener Jøssund, Nes og Tarva 951 31 238
Kirkeverge 72 51 95 60 984 89 470 E-post
Organist 928 26 817
Diakoniarbeider 72 51 95 38 905 21 235 E-post
Menighetsrådssekretær 72 51 95 71 922 57 580 E-post
Sekretær 72 51 95 64 E-post
Prestevikar 72 51 95 62 917 63 352 E-post
Kirkeverge (perm. fra 20.10.2016)

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder Bjugn ungdomsklubb 481 87 869 E-post
Kultursjef 72 51 95 49 926 62 565 E-post

Kulturskole

Ansatte i avdelingen Kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder kulturskolen 72 51 95 94 975 96 695 E-post

Landbrukskontoret Ørland/Bjugn

Ansatte i avdelingen Landbrukskontoret Ørland/Bjugn
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skogbrukssjef 72 51 55 05 415 29 118 E-post
Landbrukssjef 990 24 199 E-post

Miljøavdelingen

Ansatte i avdelingen Miljøavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder 928 91 216 E-post

Oppvekst - Bjugn voksenopplæring

Ansatte i avdelingen Oppvekst - Bjugn voksenopplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Voksenopplæringsleder 72 51 96 55 E-post

Oppvekst - Flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Oppvekst - Flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Programrådgiver/ videregående skole 75 51 96 13 E-post
Bo- og miljøarbeider 72 51 96 13 E-post
Flyktningekoordinator 72 51 96 02 E-post

Oppvekst - Vallersund oppvekstsenter

Ansatte i avdelingen Oppvekst - Vallersund oppvekstsenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 72 52 07 52 E-post
72 52 07 75

Oppvekst og utdanning

Ansatte i avdelingen Oppvekst og utdanning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Oppvekstsjef 72 51 95 31 415 00 138 E-post

Personal og organisasjon

Ansatte i avdelingen Personal og organisasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontormedarbeider 72 51 95 00 911 68 667 E-post
Konsulent 913 65 928 E-post
Konsulent 994 11 540 E-post
IKT-Rådgiver 416 22 779 E-post
Arkivleder 72 51 95 08 E-post
Personal- og organisasjonssjef 918 36 350
Konsulent 72 51 95 51 E-post
Seniorrådgiver 912 40 475 E-post

Pleie Rehabilitering Omsorg - Forvaltningskontor

Ansatte i avdelingen Pleie Rehabilitering Omsorg - Forvaltningskontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
908 18 909 E-post
Leder forvaltningskontoret 908 18 909 E-post

Pleie Rehabilitering Omsorg - Ledelse

Ansatte i avdelingen Pleie Rehabilitering Omsorg - Ledelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder kjøkken 72 51 94 21 E-post
Avdelingsleder hjemmesykepleien 72 51 94 07 482 72 291 E-post
480 37 851 E-post
NK/rådgiver 72 51 94 06 920 49 343 E-post
Leder barn&unge, Kamhaugv, Stranda aktivitetsenter 72 51 94 23 980 34 922 E-post
Avdelingsleder sykehj./Dr. Sauersv. 20+22 72 51 94 97 958 77 040 E-post
Avdelingsleder hjemmesykepleie/Dr Sauersvei 24 72 51 94 10 474 13 851 E-post
Enhetsleder 72 51 94 98 971 95 597 E-post

Pleie Rehabilitering Omsorg -Merkantilt ansatte

Ansatte i avdelingen Pleie Rehabilitering Omsorg -Merkantilt ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
468 01 638 E-post
908 18 909 E-post
72 51 94 04 E-post

Politikk

Ansatte i avdelingen Politikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører 72 51 95 06 926 02 549 E-post
Ordfører 72 51 95 10 906 46 619 E-post
72 51 95 10 E-post

PPT Bjugn Ørland

Ansatte i avdelingen PPT Bjugn Ørland
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
E-post
Sekretær 907 12 357 E-post
Psykolog - Leder PPT 907 23 758 E-post
Pedagogisk psykologisk rådgiver 909 51 149 E-post
Konsulent 907 98 759 E-post
Spesialpedagog 911 09 834 E-post
Spesialpedagog 959 41 160 E-post
Pedagogisk psykologisk rådgiver 908 43 801 E-post
Spesialpedagog 481 82 882 E-post
Ped.psykologisk rådgiver/logoped 900 29 059 E-post

PPT videregående opplæring

Ansatte i avdelingen PPT videregående opplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialpedagog videregående opplæring 72 81 41 07

 

 

72 81 41 07 E-post
Teamkoordinator - videregående opplæring 72 81 41 07

 

Skilleås, Hanne Spesialpedagog - videregående opplæring 72 81 41 07

 

Psykisk helse

Ansatte i avdelingen Psykisk helse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sosionom 72 51 94 14 979 69 620 E-post
72519920/72519921
Fagleder 72 51 94 15 959 25 802 E-post
Psykiatrisk sykepleier 72 51 94 16 E-post

Rehabilitering (fysioterapeut/ergoterapeut)

Ansatte i avdelingen Rehabilitering (fysioterapeut/ergoterapeut)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut 72 51 94 27 477 03 730 E-post

Renhold

Ansatte i avdelingen Renhold
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rodeleder 476 56 037 E-post
Rodeleder 412 83 965 E-post
Ledende renholder 918 89 635 E-post

Rådmannskontoret

Ansatte i avdelingen Rådmannskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder nye Ørland 917 60 241 917 60 241 E-post
Konstituert rådmann 926 62 565 926 62 565 E-post

Stranda Aktivitetsenter

Ansatte i avdelingen Stranda Aktivitetsenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Administrativ leder aktivitetsavdelingen 72 51 94 23 E-post
Fagleder 72 52 04 05 917 88 179 E-post
72 52 04 05 E-post

Uteseksjonen

Ansatte i avdelingen Uteseksjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
900 97 294 E-post

Vaktmestere

Ansatte i avdelingen Vaktmestere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmester 72 51 94 31 908 21 645 E-post

Vaktmesterteamet

Ansatte i avdelingen Vaktmesterteamet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmester 994 24 579 E-post
Vaktmester 952 31 920 E-post
Ledende vaktmester 975 39 406 E-post
Vaktmester 952 40 850 E-post
Vaktmester 902 95 276 E-post

Velferdsteknologi

Ansatte i avdelingen Velferdsteknologi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 94 98 E-post

Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 416 22 743 E-post

Ørland Tannklinikk

Ansatte i avdelingen Ørland Tannklinikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tannhelsesekretær 72 52 43 37 E-post
Tannlege 72 52 43 37 913 26 726 E-post
Tannhelsesekretær 72 52 43 37 E-post
Tannlege 72 52 43 37 E-post
Tannhelsesekretær 72 52 43 37 E-post
Tannhelsesekretær 72 52 43 37 E-post
74 17 68 88 E-post

Ørland Tannklinikk er den offentlige tannklinikken for Ørland kommune og Bjugn kommune.

Ørland Tannklinikk har lokaler i Ørland medisinske senter, inngang D, samme inngang som legesenteret

Tannpleier 72 52 43 37 E-post
Fant du det du lette etter?