Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Dette er en side som ikke oppdateres

Logo Bjugn kommune - tekst siden - to linjer - Klikk for stort bilde Du har nå kommet til hjemmesiden til gamle Bjugn kommune. Den oppdateres ikke. 

Fra 1. januar 2020 er Bjugn og Ørland slått sammen til en ny kommune: Ørland kommune. 

Du finner nå informasjon på den nye siden Ørland kommune 

Ørland rådhus finner du i Alf Nebbs gate 1 og 2, 7160 Bjugn. 
Den nye Ørland kommune har organisasjonsnummer: 921 806 027. 

Bjugns kommunevåpen

Heraldisk flagg for Bjugn kommune - et ror på blå bunn - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Den 27. april 1987 vedtok Bjugn kommunestyre at kommunens våpen og flagg skulle være "et ror på blå bunn."

I statsråd 10. mars 1989 ble bestemt:
" Bjugn kommunestyres vedtak 27. april 1987 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Bjugn kommunes våpen blir: I blått et gull ror.

Bjugn kommunes flagg blir: I blått et gull ror." 

I det foredraget som ligger til grunn for resolusjonen er det tatt inn en uttalelse fra Riksantikvaren av 17. februar 1989 der det bl.a. heter:

".....
Det våpen som Bjugn kommunestyre har vedtatt i møte 27.04.1987 under sak nr. 21/1987, er et heraldisk korrekt våpen. Såvidt en kan se, vil det heller ikke krenke rettighetene til andre våpeneiere som en må ta hensyn til.

Riksarkivet kan derfor rå til at våpenet blir godkjent ved kongelig resolusjon, og at resolusjonen får denne ordlyd:

"Bjugn kommunes våpen blir: I blått et gull ror.
Bjugn kommunes flagg blir: I blått et gult ror."

En har intet å bemerke til tegningene av våpen, flagg og segl, datert og signert "9. januar 1989 Einar H. Skjervold", som fulgte saken in duplo. Tegningene er korrekte og vil bli å oppfatte som godkjent prøve på riktig utførelse av våpenet. Innenfor rammen av den våpendefinisjon som blir framlagt i resolusjonen, vil formen kunne varieres etter behovet, men alltid slik at identiteten og den heraldiske stil blir opprettholdt.