Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Vil du bli vår skjærgårdsdoktor? To fastlegehjemler ledig ved Bjugn legekontor

Kristine i kajakk - Klikk for stort bilde Ole Graneng

Søknadsfrist: 03. juni 2017
Tiltredelse: snarest

Logo Bjugn kommune - tekst siden - to linjer - Klikk for stort bilde

Bjugn kommune har vel 4800 innbyggere og ligger på Fosen-halvøya, ca. 9 mil fra Trondheim. I kommunesenteret Botngård finner du de fleste private og offentlige tjenester. Botngård er et stort skolesentrum i Fosen-sammenheng med vår egen 1-10 skole og Fosen videregående skole. Her finnes også legekontor og helsesenter, kulturhus, svømmehall, håndballhall og Fosen-Hallen som er landets andre innendørs skøytehall for lengdeløp. Kommunen har full barnehagedekning. Bjugn kommune har totalt 325 årsverk.

Kystens midtpunkt.

Få, om noen, plasser i Norge, investeres det så tungt på landjorda som i og rundt Bjugn kommune. Vi har hatt kraftig utvikling i havbruksnæringen i kommunen. Vi tar del i den historiske satsningen på vind på Fosen i årene som kommer. I tillegg er Bjugn kommune sammen med Ørland kommune utpekt som forsvarskommuner med spesielt ansvar for utviklingen av Ørland Hovedflystasjon som enebase for landets nye F-35 kampfly. Denne utviklingen gir befolkningsvekst og grunnlag for stor aktivitet innenfor bygg- og anleggsbransjen.

 

To fastlegehjemler ledig ved Bjugn legekontor 

Arbeidssted: Bjugn kommune
Stilling: Hjemmel/avtale, allmennmedisin
Arbeidsgiver/avtalepart: Bjugn kommune
Arbeidssted: Bjugn legekontor, Dr. Sauers vei 8, 7160 Bjugn

Den ene hjemmelen har 850 pasienter, variert liste. Eventuelle overdragelsesbetingelser avtales mellom fratredende og overtagende lege. Åpning for å øke listelengde.

Den andre hjemmelen er nyopprettet.

Kommunens og legens plikter og rettigheter følger av:

  • Helse- og omsorgstjenesteloven
  • Forskrift om fastlegeordning
  • Avtale mellom staten/KS og Den norske Legeforeningen om basistilskudd og takster
  • ASA 4310 rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene
  • SFS 2305 tariffavtale om leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten
  • Hovedtariffavtalen (HTA) og hovedavtalen (HA) så langt det passer

 

Bjugn legekontor holder til i relativt nye lokaler i kommunesenteret Botngård.
Kontoret vil nå få 5 fastlegehjemler og 1 turnuslege.
Kommunal drift av legekontoret/driftsavtale med fastlegene. Ytterligere personell består av erfarne sykepleiere og helsesekretær, totalt ca. 5 årsverk.
Arbeidsmiljøet er godt og humørfylt.


Jf. Fastlegeforskriften §12 kan kommunen pålegge fastlegen inntil 7,5 timers offentlig legearbeid pr. uke. De kommunale legeoppgavene endres over tid. Det stilles krav om fleksibilitet og samarbeid ut fra kommunens skiftende behov.

Fastlegehjemmelen inngår i det interkommunale legevaktsamarbeidet som dekker kommunene Bjugn, Ørland, Åfjord og Roan. Vaktbelastning er 13-delt.

Fosen legevaktsenter er lokalisert i egne lokaler ved Distrikts Medisinsk Senter i Ørland.

 

Kvalifikasjonskrav:

• Norsk autorisasjon

• Primært Spes. Allmenn medisin, men erfaring og interesse for allmennmedisin kan dekke krav.

Det legges særlig vekt på:

  • Samarbeidsevne
  • Kommunikasjonsferdighet
  • Fleksibilitet
  • Norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne


Nærmere opplysninger om hjemmelen gis ved henvendelse til:
Lege: Runar Øksenvåg, tlf. 72 51 99 00
Helsesjef: Bente Kristiansen, tlf. 72 51 96 03/400 16 097


Søknadsfrist: 03. juni 2017

Bruk elektronisk søknadsskjema


Vi ønsker ikke kontakt med selgere eller rekrutterings/formidlings byrå.

Publisert av Arnlaug Jakobsen. Sist endret 05.05.2017
Fant du det du lette etter?