Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Videre bredbåndsutbygging i Bjugn - høring - frist for innspill 28. april 2017

Gravemaskin og person som legger bredbåndskabler - Klikk for stort bilde Bjugn kommune vurderer å søke om tilskudd fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKom, tidl. Post- og teletilsynet) til videre utbygging av bredbåndsnettet i kommunen.

 

Formålet med ordningen er å bidra til at alle husstander får tilbud om bredbånd av grunnleggende god kvalitet som mangler dette i dag. Det kan også gis tilskudd for å øke kapasiteten for bredbånd i områder hvor det ikke kan ventes å komme nye kommersielle tilbud i de nærmeste årene.

Det er seks evalueringskriterium for tildeling av bredbåndsstøtte:

  • Tallet på nye husstander som får et bredbåndstilbud
  • Kostnadseffektivitet
  • Lokal medfinansiering
  • Plan for bærekraftig drift
  • Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
  • Påvirkning på lokal samfunnsutvikling

Mer informasjon om ordningen og vekting av kriteriene finner du i beskrivelsen av tilskuddsordningen for bredbåndsutbygging (PDF, 221 kB).

Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det innen 28. april 2017.

Søknadsfrist for innsending av søknad til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fra kommunene er 3. mai 2017.

Det ønskes ei utbygging av hele kommunen, men kommunen må følge kriteriene for statlig medvirkning til en eventuell utbygging.

En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordninga er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden.

Områdene som er aktuelle er:

  • Møllargården mot Brandvika
  • Haugen
  • Ervika
  • Olden

Innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbånd.

Frist for innspill er 28. april 2017. Innspillene sendes på e-post til

postmottak@bjugn.kommune.no og merkes «høringsuttalelse bredbåndsutbygging 2017».

Kontaktperson for spørsmål: Grethe Jøssund. Kunngjøring skjer på Bjugn kommunens hjemmeside, på facebookside og ved annonse i Fosna Folket den 31.3.2017.

Om Tilskuddsordning for bredbånd 2017:

www.nkom.no

 

Fant du det du lette etter?