Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Varsel om planoppstart – Bjugn skogsgravlund

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Bjugn skogsgravlund i Bjugn kommune. Planarbeidet berører eiendommene gnr. 30 bnr.1 og gnr. 30 bnr. 10. m.fl.

 

skogsgravlund foreløpig skisse - Klikk for stort bilde skogsgravlund ortofoto oppstartsvarsel - Klikk for stort bilde

Bildene viser planavgrensning og foreløpig skisse

Hensikten med planarbeidet er å utvide Bjugn kirkegård da dagens kirkegård har begrenset kapasitet når det gjelder kistegraver. Utvidelsen skjer i hovedsak i skogsområdene vest for kirka. Ved å legge utvidelsen her unngår man i stor grad utbygging på dyrka mark. I tillegg er konseptet skogsgravlund spennende og vil tilføre gravlunden noe unikt.


Asplan Viak har utarbeidet en egnethetsundersøkelse for skogsgravlunden (PDF, 3 MB)

 
Plassering av gravlunden er ikke i tråd  med kommunedelplanen for Ervika og begrunnelse for valg av plassering finnes her:

 

Kommunen har vurdert tiltaket til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

 

Uttalelse til oppstartsvarsel sendes til postmottak@bjugn.kommune.no eller Bjugn kommune, Alf Nebbs gate 2, 7160 BJUGN. Frist for innspill er 7. mai 2018.

Fant du det du lette etter?