Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – detaljregulering Mellomhaugene II – Bjugn kommune

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for mellomhaugene II i Bjugn kommune.

 

 

 

 

Norgeshus AS har på vegne av Norgeshus Kyst Bygg AS startet reguleringsplanarbeid for gnr. 70, bnr. 197 med flere i Bjugn kommune.

Figur 1 oversiktskart - Klikk for stort bilde

 Figur 1. Oversiktskart som viser planområdets plassering med rødsirkel.

Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Mellomhaugene II, vedtatt 22.10.2013 (planID 16270120), der arealene er avsatt til boligformål, grønnstruktur, lek og veg.

Detaljregulering skal legge til rette for opptil 18 boenheter (regulant tar forbehold om antall enheter). Den nye planen medfører en liten endring av gjeldende plan.

Endringene går ut på at det etableres to nye boligtomter, en i øst og en i vest (B1 og B5). Med bakgrunn i dette er vegen forlenget noen meter i øst.

Utover dette vil planen være lik gjeldende plan. Planområdets størrelse er om lag 40 000 m2.

 

Figur 2 - kart - Klikk for stort bilde


Figur 2. Kart som viser forslag til plan (med forbehold om mindre endringer).

 

Figur 3 - kart - Klikk for stort bilde Figur 3 - kart 2 - Klikk for stort bilde

Figur 3. Kart som viser endringene i reguleringsplan. Gjeldende plan til venstre og ny plan til høyre.

Planen er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 4-2.

Skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet merkes «17-0506 Detaljregulering Mellomhaugene II» og rettes til: NORGESHUS AS v/ Guro Aarø Ianssen, Pb. 161, 7223 MELHUS, eller e-post: guro@norgeshus.no, innen 4. januar 2017.

Vedlegg:

Fant du det du lette etter?