Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Stortingsvalg 2017

Valg 2015 - Klikk for stort bilde

Valgdagen for storstingsvalget 2017 er mandag 11. september 2017 i Bjugn.

Du er stemmeberettiget i den kommunen hvor du står folkeregisterført pr. 30.06.17.

Spørsmål om valget kan rettes til kommunens sentralbord 72 51 95 00 eller valgansvarlige, se kontakter til høyre.

Det vises også til departementets valgportal for mer informasjon:  www.valg.no

 

Valgstyre:

Bjugn formannskap med tillegg av Per Odd Solberg fungerer som valgstyre i Bjugn kommune inneværende periode med ordfører som leder og varaordfører som nestleder.

 

Forhåndsstemming i Bjugn

Ordinær forhåndsstemming:

Du kan avlegge ordinær forhåndsstemme i serviceskranken ved rådhuset i Bjugn:

mandag-fredag           10.08.17 – 08.09.17   kl. 0900 – 1500

onsdag-fredag             06.09.17 – 08.09.17   kl. 0900 – 1800

lørdag                         02.09.17                     kl. 1200 – 1500

 

Forhåndsstemming institusjon/videregående skole:

  • Forhåndsstemming ved Bjugn Helsesenter onsdag 30.08.17 kl. 1000-1300.
  • Forhåndsstemming ved Fosen vgs./biblioteket torsdag 31.08.17 kl. 1000-1300.

Alle som måtte ønske det har adgang til å forhåndsstemme her, både beboere/brukere, personell og andre velgere.

 

Ambulerende forhåndsstemming:

Velgere som p.g.a. sykdom eller uførhet ikke kan avgi ordinær forhåndsstemme, kan søke valgstyret om å få avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.

Søknad sendes Valgstyret i Bjugn, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn eller på e-post til postmottak@bjugn.kommune.no eller du kan ringe tlf. 72519500.

Frist for slik søknad er 06.09.17.

 

Manntall:

Utlegging manntall - Stortingsvalget 11.09.17

Alle som er folkeregisterført som bosatt i kommunen pr. 30. juni 2017 skal stå i manntallet.

Flytter du etter 30.06.17 må du avgi stemme til din ”gamle” kommune.

Dersom du mener at du selv eller noen andre er uriktig innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve feilen rettet opp. Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og må være valgstyret i hende i god tid før valgdagen 11. september 2017.

Valgstyret kan føre inn velgere som har rett til å bli ført inn etter skjæringsdatoen så lenge det er praktisk mulig. 

Valgstyret i Bjugn har besluttet å legge ut manntallet til offentlig ettersyn på følgende steder:

krets 01 Fagerenget                Coop Lysøysund

krets 02 Sandnes                    Coop Vallersund

krets 03 Oksvoll                     Serviceskranken i rådhuset.

krets 04 Botngård                  Serviceskranken i rådhuset

Hovedmanntallet                    Serviceskranken i rådhuset og biblioteket ved Fosen videregående skole

 

Manntallet vil bli lagt ut i løpet av uke 28/29, og blir liggende ute t.o.m. valgdagen.
Spørsmål kan rettes til servicekontoret tlf. 72519500 eller e-post postmottak@bjugn.kommune.no
Det vises også til departementets hjemmeside med valginformasjon: www.valg.no
 

Valgstyret

 

 

Kontakt

Anne Margrethe Standahl
Konsulent
72 51 95 51

 

Fant du det du lette etter?