Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Offentlig ettersyn – Statsnail AS søker om akvakulturtillatelse for oppdrett av strandsneglStatsnail AS søker om akvakulturtillatelse for oppdrett av vanlig strandsnegl (Littorina littorea) i landbasert anlegg på lokalitet Gjemsøyskjæra i Bjugn kommune.

Selskapet vil plukke strandsnegler i fjæresonen og fôre dem i utendørs kar på land. Det søkes om en årlig produksjon på 50 tonn, med et forventet fôrforbruk

på 20 tonn/år. De skal benytte sjøvann. Sjøvannet skal renses ved inntak, vannet skal ikke resirkuleres eller renses ved avløp. Vi viser for øvrig til søknaden med vedlegg

Søknad om akvakulturtillatelse for oppdrett av strandsnegl.

Søknaden er også tilgjengelig ved skranken i rådhuset i Bjugn

Statsnail AS har også søkt om dispensasjon fra arealformål i kommuneplanens arealdel og dispensasjonsprosessen vil gå parallelt med søknaden om akvakulturtillatelse.

Eventuelle merknader sendes til postmottak@bjugn.kommune.no eller til Bjugn kommune, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn, innen 8. desember 2019.