Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Marine Harvest Norway AS, søker om etablering av akvakulturanlegg - Lønngrunnen

Marine Harvest Norway AS, søker om etablering av akvakulturanlegg på ny lokalitet Lønngrunnen i Bjugn kommune, posisjon 63° 56,251’ N 9° 46,753’ Ø (Euref89/WGS84).

Søknaden gjelder etablering av anlegg for matfisk av laks, ørret og regnbueørret. Lokaliteten søkes godkjent for en lokalitetsbiomasse på 6240 tonn.

Søknaden er lagt ut til ettersyn ved Bjugn Rådhus.

 Eventuelle merknader til søknaden sendes Bjugn Kommune, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn eller på e-post til: postmottak@bjugn.kommune.no innen 3. november 2017

Merknad: I søknadsprosessen er endelig lokalisering av akvakulturanlegget endret i forhold til plasseringen anlegget hadde i den opprinnelige søknaden.

Søknadsdokumenter:
Søknad om endret plassering i Bjugn kommune

Opprinnelig søknad (PDF, 139 kB)

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Lønngrunnen endret plassering

Kart med fortøyning endret plassering

Kart 2 med fortøyning endret plassering

Fant du det du lette etter?