Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
jente-får-vaksine.jpg


Bjugn legekontor tilbyr årets influensavaksine.

Mandag 21. oktober kl 16.00 - 18.00
Pris kr 150,- Kun kontant betaling

 

logo Sametinget

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2020 fra Sametinget, gjennom ordningen - Freda samiske bygninger i privat eie – Tilskuddene er underlagt Riksantikvarens regelverk for tilskudd og gis som tilskudd til tiltak som utføres i 2020.

 

Fosen brann og redningstjeneste IKS arrangerer brannøvelse ved Bjugn bilopphuggeri tirsdag kveld og onsdag kveld (15. og 16. oktober) fra kl. 18.00 – 21.00. Det vil bli en del flammer og røyk på øvingsområdet. 110 og 112 sentralene er varslet.

ehelse logoNorge ønsker å redusere for tidlig død av ikke‐smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030. Data fra en ny undersøkelse vil gjøre at helsemyndighetene kan følge med på utviklingen av disse sykdommene, nemlig kreft, kols, diabetes og hjerte‐ og karsykdommer. ‐ Livsstilsfaktorer som vekt, kosthold, fysisk aktivitet samt alkohol‐ og tobakksbruk er såkalte helseindikatorer. De kan fortelle hvordan fremtidig helse vil bli, forklarer professor Inger Torhild Gram ved Nasjonalt senter for ehelseforskning. Hun leder arbeidet med den nye undersøkelsen som skal foregå ved hjelp av mobilen. ‐ Undersøkelsen «Helse og sykdom» vil gi myndighetene viktig informasjon på en enkel måte slik at de kan sette i gang tiltak som bedrer folkehelsen, forklarer professoren.

Vannverket vil stenge vannet i inntil 2 timer fra 09.00
Vannverket er usikker på hvor mange som blir berørt, men de aktuelle  får melding på mobiltelefon.

Per Bjørn Eggen
tlf: 915 30 337

 

 


 

- En liten halvtimes innsats fra deg kan gi mange mennesker et bedre liv!

  • I oktober inviteres 260 000 trøndere i sør til å bli med i HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag.  Fra 14. til 18. oktober, får alle mellom 18-75 år en SMS med invitasjon og lenke til spørreundersøkelsen. Innbyggere som er 76 år og eldre får invitasjon i posten sammen med undersøkelsen på papir.
  • I Bjugn kommune blir SMS med invitasjon til å delta sendt ut 17. oktober. Brev i posten til 76år+ kommer i samme uke.  
  • Spørreskjemaet tar maks en halvtime å svare på. Det er en halvtime som kan bidra til viktig helseforskning og bedre folkehelsearbeid der du bor.
bøssebærer blimed

Meld deg som bøssebærer og bli med på årets viktigste dugnad!

Registrer deg på en av disse:
 

www.blimed.no

SMS til 48187869

E-post: Jannicke.olden@bjugn.kommune.no

 

Årets TV-aksjon skal skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi 400 000 kvinner mulighet til å skape sin egen arbeidsplass, bestemme over sin egen kropp og få sin stemme hørt.

Les mer på www.blimed.no

 

 

 

 

Fagdag vold - 2019 1

 .

Onsdag 25. september var det fagdag mot vold og overgrep for ansatte i Bjugn og Ørland kommuner.  Seniorrådgiver Marthe Taylor Bye fra «KUN» ledet dagen, som ble arrangert på Brekstad. Likestillingssenteret «KUN» arbeider for likestilling og mot diskriminering.  Krisesenteret i Orkdal var også representert med daglig leder Liss Gjertsen og Monica Røstvold. Deltakere var ansatte fra oppvekst, helse og kirken.

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem som kommunene må ha kompetanse og handlingsplaner for å mestre. «Opptrappingsplan mot vold og overgrep 2017-19» beskriver utfordringer og tiltak som kommunene kan bruke i forbindelse med dette viktige arbeidet. Fylkesmannen har stort fokus på dette temaet og arrangerer en konferanse i slutten av november « Fra plan til praksis- systematikk i voldsarbeidet i kommunene». Utforming av handlingsplan mot vold og overgrep blir en viktig oppgave i nye Ørland.

Fant du det du lette etter?