Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Juletreet på Bjugn rådhus

Bjugn rådhus er stengt julaften og nyttårsaften 2018.

Åpningstiden i romjulen torsdag 27. desember og fredag 28. desember kl. 10.00 - 14.00

 

 

 

                                      


 

Rennende vann.jpg

Vannverket skal skifte en vannkum ved Rømmen.

Forbrukere mellom Gullvika, Stilla og Leikvang blir uten vann

12 desember fra klokka 9.

Vannet settes på uten nærmere varsel når jobben er utført.

Jobben beregnet ferdig til klokka 14.

Tapp på forhand opp nødvendig forbruksvann.

 

Med hilsen,

Per Bjørn Eggen

Bjugn kommune - Avdeling Anlegg og Drift

Fagleder vann

 

 


Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - utlysning for 2019

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av 291,985 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. 

Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen for ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer.  

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.

For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om støtte gjennom kommunen, må kommunen ha bekreftet at de vil kunngjøre ordningen lokalt og vurdere og prioritere søknader tilknyttet kommunen. Fristen for dette var 9. november 2018.

Punktet over gjelder ikke for frivillige organisasjoner som omfattes av punkt 1 b) i regelverket. De kan søke Bufdir direkte dersom de representerer sentralleddet i organisasjonen. Eksempler på sentralledd er Norges Røde Kors, Blå Kors i Norge, Norges Korforbund, Norsk Speiderforbund osv. Lokallag, fylkeslag, regionslag og andre må søke gjennom kommunen. Eksempler på dette er lokale kor, korps og idrettslag.

I regelverket til tilskuddsordningen er det beskrevet nærmere hva man kan søke støtte til og hvilke kriterier som må være oppfylt for å søke. Det er svært viktig at søkere setter seg godt inn i regelverk og veileder.  Der er bl.a. krav til rapportering og revisjon beskrevet. På våre nettsider over tidligere støttede tiltak vil dere se eksempler. 

Les om regelverket og mer informasjon om tilskuddsordningen på Bufdir

Søknadsfrist:

Søknadsfristen er 10. desember 2018

Mobiltelefon

Bjugn kommune har gått over til nytt telefonisystem. 

Kommunens sentralbordnummer 72 51 95 00 vil være det samme som tidligere.

 

 

 

logo Sametinget

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2019 fra Sametinget gjennom ordningen - Freda samiske bygninger i privat eie.

Tilskuddene er underlagt Riksantikvarens regelverk for tilskudd og gis som tilskudd til tiltak som utføres i 2019. Søknadsfrist er 3. desember 2018

Frivillighetspris 2016 - Gjølga Vikings


Vi skal også dele ut prisen for 2018 og vi vil gjerne ha inn forslag på kandidater innen 10.12.18

Bjugn frivilligsentral startet i 2006 med å dele ut frivillighetspris for Bjugn kommune. 

 

Mobiltelefon

 

Vi ønsker å kartlegge mobildekninga i kommunen og ønsker innspill fra publikum om hvor det er dårlig dekning.

Innspill sendes på e-post til  postmottak@bjugn.kommune.no innen 30.11.18

 

Bekkfaret besøk FBRT 112018 1

 

 

 

 

 

 

 

Besøk av Fosen brann og redningstjeneste:

Stor stas med besøk av hyggelige Bjørnis og brannbilen på Bekkfaret barnehage fredag 09.11.18.

Bjørnis hilste på alle barna og det ble mange klemmer.

Fosen brann og redningstjeneste snakket med barna om brannvern. Alle barna har vært igjennom et brannvernopplegg om Bjørnis i uke 38 da vi hadde brannvernuke. Det var derfor stor stas å få treffe Bjørnis.

Det ble sang og dans til Bjørnissangen.

Tilslutt fikk alle barna reflekser.

Bjugnhallen112018

Det vil bli utført byggearbeider i perioden fra uke 44 til uke 10 / 2019.

Arbeidene vil medføre redusert framkommelighet og det kan bli aktuelt at brukerne må benytte alternative innganger i perioder.

Skilting/anvisning vil bli satt opp i disse periodene.


Anlegg og drift
Artem Surgai, ingeniør
Mobiltlf.: 403 07 336

 

 

 

Fant du det du lette etter?