Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Friluftsdag

Ledige stillinger og lærlingeplasser hos oss finner du ved å gå inn på  Webcruiter 

Velkommen som jobbsøker i Bjugn kommune!


 

 

Rydding av fjara Norges Rofisklag 042018


Norges Råfisklag har satt av 1 million kroner til støtte av ryddeaksjoner i fjæra langs kysten (fra Vevang i sør til russegrensa i nord) i 2018.


Det oppfordres at alle, enkeltpersoner, lag, næringsaktører og organisasjoner, å bli med på dette gode tiltaket som gir tilbake til både lokalsamfunnene langs kysten generelt, og villfisknæringen spesielt.

Støttebeløp kan gis innenfor en maksimal ramme på kr 50.000,-.

Info om hvordan man deltar:

(facebook): https://www.facebook.com/rafisklaget/posts/1730261963707878

(rafisklaget.no): http://www.rafisklaget.no/portal/page/portal/NR/Omoss/Vi_stotter/Ryddenfjaera


 

 

Rennende vann


Vannet blir avstengt fra og med Høybakken til og med Stallvika fra kl 13.00 i dag 25 april.

Vannet blir satt på uten nærmere varsel når arbeidet er avsluttet.

Arbeidet er beregnet ferdig kl 18.00.

Endel forbrukere må åpne krana for å slippe ut lufta før vannet kommer etter avstengingen.

Vannverket jobber med å legge nye rør for å få en sikrere vannforsyning.

Per Bjørn Eggen
Avdeling Anlegg og Drift
Tlf. 72 51 95 81 / 915 30 337


 

Vannkran

Vannverket skal tette en vannlekkasje.

Vannet settes på uten nærmere varsel når jobben er ferdig.
Arbeidet beregnet ferdig til klokken 15.00.

Enkelte abonnenter må «tappe» en stund før de får vann, lufta i røra må slippes ut.

Tapp på forhand opp forbruksvann.

 

Med hilsen
Per Bjørn Eggen
Bjugn kommune - Avdeling Anlegg og Drift
 

 

Vannkran

 

Ønsker du varsling på SMS ved vannavstengning kan du selv registrere deg ved å gå inn på: servicevarsling.no

 

Vannkran

Vannnverket skal tette en vannlekkasje.

Vannet settes på uten nærmere varsel når jobben er ferdig.

Arbeidet beregnes ferdig til klokken 15.00.

Enkelte abonnenter må «tappe» en stund før de får vann, lufta i røra må slippes ut.

Tapp på forhand opp forbruksvann.

 

Bjugn kommune
Avdeling anlegg og drift
Per Bjørn Eggen

 

 

 

 

 

banner-1150x438-300x114 strandrydding2018

Det havner 15 tonn plast i havet hvert minutt på jordkloden vår. Det ødelegger livet i havet, og forskere mener det dør 1 million sjøfugl av plast hvert år!

Bli med på årets ryddeaksjon!  (1. mai - 20. juni)

Slik gjør du det:

 1. Registrer aksjonen din på holdnorgerent.no. På denne nettsiden finner du informasjon over hvilke strender som bør ryddes og hvilke strender som allerede er ryddet.
 2. Gratis sekker henter du på følgende steder:

- Servicetorget i Bjugn, Ørland, Indre Fosen og Åfjord

- Gjenvinningsstasjonene våre i Bjugn, Ørland, Åfjord og Rissa

- Kontoret til Fosen Renovasjon IKS, kremmergården i Rissa

 1. Rydd området du har planlagt å rydde
 2. Kontakt oss for å avtale hentested og hentetidspunkt på tlf. 73 85 85 90 eller via mail post@fosen.renovasjon.no


NB! Årets strandryddebilde vil bli kåret: # strandryddebilde ditt til holdmidtnorgerent og del på Instragram.

Bli årets strandrydder i ditt nærområde og vinn 5.000,-


Mer informasjon om ryddeaksjonen finner du på Fosen renovasjon.


 

logo trondelag fylkeskommune
Søknad om tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag


Søknadsfrist: 1. mai 2018

Målsetting
Søknader skal bidra til å oppfylle målsettinger i de gjeldende regionale planer for folkehelse i Trøndelag, samt mål i Økonomiplanen for Trøndelag fylkeskommune. Det vil bli lagt vekt på prosjekt som bidrar til å utjevne sosiale ulikheter og som øker deltakelsen i nærmiljøet av grupper som deltar lite. Dette kan være grupper av eldre, folk med psykiske utfordringer, grupper av barn og unge, innvandrere og flyktninger m.v.

Hvem kan søke?
Frivillige lag og organisasjoner, offentlige og private aktører hjemmehørende i Trøndelag fylke.
 

Prosjekt og tiltak som kan støttes

 • Prosjekt som retter innsatsen mot samfunnsforhold som direkte eller indirekte påvirker befolkningens helse
 • Samarbeidsprosjekt mellom ulike aktører som kan gi langsiktige positive virkninger på folkehelsa
 • Nyskapende virksomhet og utviklingsprosjekt innenfor folkehelsearbeid
 • Prosjekt som fremmer helse og forebygger sykdom hos folk flest
   

Generelle forutsetninger og kriterier for tilskudd

 • Den web-baserte søknadsportalen regionalforvaltning.no skal benyttes til å søke tilskudd fra tilskuddsordningen
 • Søknaden skal inneholde både kostnadsoverslag og finansieringsplan
 • Minste søknadssum for tilskudd er kr. 10.000,-, maksimal søknadssum for tilskudd er kr. 200.000,-
 • Omsøkt tilskudd kan utgjøre maksimalt 50 prosent av prosjektets totale kostnad
 • Verdien/kostnaden av eget arbeid og dugnadsinnsats kan settes til kr. 300,- pr. time (2018-kroner)
 • Det gis ikke støtte til ordinær drift, vedlikehold, anleggskostnader og større utstyrsanskaffelser.
 • Det gis heller ikke støtte til organisasjoner, stiftelser og bedrifter som driver kommersiell virksomhet
 • Utbetaling av støtte gis i henhold til tilsagnsbrev ved framlegging av rapport og regnskap etter at prosjektet er gjennomført
 • Deler av støtten kan i visse tilfeller avtales utbetalt dersom prosjektet er kommet godt i gang og utgifter er begynt å påløpe


Kontaktperson knyttet til innhold i søknaden:
Kyrre Kvistad, tlf 74 17 50 82, e-post: kyrkv@trondelagfylke.no

Kontaktperson ved eventuelle tekniske utfordringer:
Bjarne Bull-Berg, tlf 74 17 50 47, e-post: bjabu@trondelagfylke.no


 

Batterijakten ved Botngård skole 2018 - 4

Vi ønsker oss flere brukte batterier - lever disse til skolen i kasse som er plassert ved skranken i hovedinngangen

Fant du det du lette etter?