Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
valglogo

 

Det er ingen grunn til å fortvile om du ikke har mottatt valgkort i forbindelse med årets kommunestyre- og fylkestingsvalg.

 

Ved rådhusene i Ørland og Bjugn har det kommet henvendelser fra enkelte som ikke har mottatt valgkort i posten i forbindelse med årets kommunestyre- og fylkestingsvalg. Enkelte utsendte valgkort har også kommet i retur.

 

Vi gjør oppmerksom på at det er ingen grunn til å være «hjemmesitter» om du mangler valgkortet. Fram til og med 6. september kan du forhåndsstemme i det forhåndsstemmelokalet du ønsker i hele landet. Det du må ha med deg for å få avgi stemme er gyldig legitimasjon.

 

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din ved kommunestyre- og fylkestingsvalget, får du utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn. Denne stemmeseddelen inneholder ikke kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra din kommune og bruke den dersom du ønsker å gi personstemmer til kandidater på listen. 

 

Lurer du på hvor valglokalene er? Eller hva som er åpningstiden? En landsdekkende oversikt over dette finner du på valglokaler.no. Du finner også en oversikt over lokaler samt åpningstider for forhåndsstemming i nye Ørland HER!

 

Godt valg!

I løpet av uke 42 vil det bli mye aktivitet spesielt rundt områdene Frøya og Tustna. Oljevernøvelsen vil inkludere fartøy og mannskap både til havs og til lands.

Equinor og NOFO vil i samarbeid med de respektive Interkommunale Utvalg mot Akutt Forurensning (IUA) gjennomføre en større oljevernøvelse. Vår felles målsetning er å øve samhandling og kommunikasjon innen og mellom flere beredskapsnivå innen oljevernberedskap i Norge.

 

 

Fosen Helse lyser ut en 3-årig prosjektlederstilling med mulighet for fast tilsetting. Prosjektlederen skal drive utviklingsprosjekter iht. vedtatte mål og strategier for Fosen Helse. Stillingen vil være en del av selskapets ledergruppe. Selskapet skal være synlig og tilstede i eierkommunene

Kystplan AS er engasjert av Olden Oppdrettsanlegg AS for å bistå med reguleringsplanarbeid på eiendom gnr. 68 og bnr. 6. Området befinner seg i Oldbukta. 

Som følge av tilbakemeldinger på oppstartsvarselet som ble sendt ut før sommeren, gjøres det noen endringer og det varsles på nytt.
Fristen for å komme med tilbakemeldinger utvides til 27.09.2019. Endringene er at planen får nytt navn - Oldbukta,
planavgrensningen justeres (se avgrensing i kart under) og planen vil bli konsekvensutredet. 

I motsetning til forrige oppstartsvarsel ønsker man nå å ta i bruk området vest for eksisterende bedrift og man får dermed ikke behov for like stor utfylling i sjø. 

 

Oversiktskart (PNG, 2 MB) 

 

 

lusskole

 

Nytt barnehageår og skolestart er en høysesong for hodelus.

Reisevirksomhet og nye omgangsvenner i ferien øker risikoen for å få lus. Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i barnehage og skole.

Det er foreldrenes ansvar å sjekke og evt. behandle barna for lus.

Helsestasjonen anbefaler derfor at alle barn blir sjekket for lus før oppstart i barnehage og skole denne høsten.

Kontakt helsestasjonen for evt. råd/veiledning.

 

Informasjon om lus og behandling finnes på fhi.no

 

 

bjugn kulturskole

 Bjugn kulturskole inviterer nye og gamle elever med foresatte, til oppstartsmøte i Bjugn kulturhus, mandag 19.08.19 kl. 17.00. Vi vil presentere lærere, fagtilbud, timeplan og årshjul.

 

 

Vannkran

 

 

Det blir redusert vanntrykk, mulig at noen mister vannet helt i perioder, på grunn av lekkasje på sjøvassledningen til Risvika fra i dag 6. august til fredag 9. august.

Det vil bli satt ut vanntank på parkeringsplassen til hyttefeltet i Risvika.


 

 

 

Du kan forhåndsstemme i perioden 12. august – 6. september

Rådhusene i Bjugn og Ørland i åpningstiden.
Det er også åpent for å avgi stemme de siste lørdagene før valgdagen.

Forhåndsstemming institusjon
Alle som ønsker det har anledning til å forhåndsstemme også ved institusjonsstemmingen, beboere, brukere, personell og andre velgere ved sykehjem og eldreboliger.

Forhåndsstemming Ørland hovedflystasjon
Gjelder kun for menige, ansatte og besøkende på flystasjon.

Ambulerende forhåndsstemming
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi ordinær forhåndsstemme ved en av våre forhåndsstemmesteder, kan søke valgstyret om å få avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.

Søknad sendes: Valgstyret i nye Ørland, Postboks 401, 7129 Brekstad eller på e-post til postmottak@orland.kommune.no eller postmottak@bjugn.kommune.no Du kan også ringe for avtale på 72 51 40 00 eller 72 51 95 00.

Siste frist for slik søknad er 4. september 2019.

 

Husk gyldig legitimasjon uansett hvor og hvordan du skal stemme!

 

Lykke til og godt valg!

Valgstyret i nye Ørland kommune

trøndelag fylkeskommune

 

 

Trøndelag fylkeskommune deler hvert år ut Idrettsstipend for ungdom til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte i alderen 16 – 23 år.

Søknadsfrist er 1. september.

Søknadsskjema og retningslinjer finnes her.
 


 

 

 

hunt 4 logo


 

 

 


Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) vil kartlegge helsen til alle voksne sør i Trøndelag.

 

HUNT gir oss ny kunnskap om utviklingen i folkehelsa, helsefremmende forhold og årsaker til sykdommer. Undersøkelsen vil kunne kartlegge helsen til alle voksne i kommunen, og dermed bidra til et kunnskapsgrunnlag for bedre folkehelsepolitikk

og videreutvikling av helse- og omsorgstjenester.

 

Jo flere som svarer, jo bedre data får vi! Ørland/Bjugn kommune vil oppfordre alle til å svare på denne undersøkelsen.

 

Undersøkelsen vil gjennomføres i oktober/november 2019, og vil foregå digitalt for alle mellom 18 og 75 år. De som er over 75 år får skjemaet tilsendt med vanlig post, slik at de kan ha mulighet til å fylle ut og sende inn skjemaet på papir.

 

 

Les mer om undersøkelsen her. 

 

Fant du det du lette etter?