Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
skjalg fm-besøk20

Fylkesmann Frank Jenssen fikk orientering om status på viktige områder i både Ørland og Bjugn kommuner.

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til reguleringsplan for Stranda i Bjugn kommune ut til offentlig ettersyn.

Det er nå etablert midlertidig vannforsyning til beboerne som var berørt av brudd på vannledning i Kottengsvatnet.

Arbeidet med innkjøp av nytt rør som skal legges i Kottengsvatnet m.m. er påstartet.

Arbeidet forventes å ta noen uker.

 

Nils Kristian Braa
Ingeniør
www.bjugn.kommune.no
nils.braa@bjugn.kommune.no
952 25 653 / 72 51 95 77 

På grunn av omkobling av strømforsyninga ved Mebostad pumpestasjon i morgen 21. juni fra kl 09.00  til 13.00 vil forbrukere tilsluttet pumpestasjonen få lavere trykk. Enkelte forbrukere kan miste vannet helt.

Berørte områder: Mebostadekra, Karlestrand, Møllargården, Brandvika , Kotenget og Ryskogen.


Per Bjørn Eggen

Bjugn kommune - Avdeling Anlegg og Drift
Fagleder vann
www.bjugn.kommune.no
per.bjorn.eggen@bjugn.kommune.no postmottak@bjugn.kommune.no
Tlf. 72519581 / 91530337 

Vannkran

Det er brudd på vannrøra som forsyner Kotenget.

Det er mulig å hente vann ved Mebostad Badehus.

Bruddet er i Kotengsvannet og det vil ta litt tid før feilen er rettet.

Vannverket jobber med å opprette en nødforsyning som vi håper kommer på plass i løpet av dagen. 

Friluftsdag

Ledige stillinger og lærlingeplasser hos oss finner du ved å gå inn på  Webcruiter 

Velkommen som jobbsøker i Bjugn kommune!


 

 

Logo politiet


Åpningstider Fosen sommer 2018 (uke 25-33)

 

Brekstad      Kl. 10:00 - 14:00

Rissa            Kl. 10:00 – 14:00 (kontoret er stengt for publikum i ukene 29, 30 og 31)

Åfjord           Kl. 10:00 – 14:00 (kontoret er stengt for publikum i perioden 01.07.18 – 13.08.18)

 

Ved behov for kontakt med politiet utenom annonserte åpningstider: Ring 02800 eller 112 ved nød.


 

Kart Bjugn kommune - folkemøte

Kommuneplanens arealdel legger føringer for hvor vi skal bygge og hvor vi skal bo i fremtiden. Bjugn kommune er i gang med å oppdatere planen og vi skal fokusere på tre tema: bolig, næring og strandsonen. Vi ønsker innspill til arbeidet og inviterer derfor innbyggerne i Bjugn til folkemøter og til åpen kontordag. På møtene vil administrasjonen presentere planarbeidet og det vil være mulig å komme med innspill/forslag til endret arealbruk. Innspillene tas med i det videre arbeidet.

 

 

Fant du det du lette etter?