Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
logo NAV.png


NAV Bjugn har kontor i Bjugn rådhus, Alf Nebbs gate 2.


Åpningstid

NAV Bjugn har åpningstid kl 12.00 – 14.00 mandag, onsdag og fredag. Tirsdag og torsdag stengt. (Timeavtaler også utenom åpningstiden.)   


Telefon: 55 55 33 33   

 

logo trondelag fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune deler hvert år ut en nærmere fastsatt sum til stipend til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte innen idretten i alderen 16 – 23 år, bosatt i Trøndelag, eller som på en eller annen måte er knyttet til fylket. Idrettsstipendet skal bidra til å gi yngre idrettsutøvere og tillitsvalgte innen idretten inspirasjon og muligheter til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett.

Søknadsfrist er 1. september 2018

Retningslinjer og søknadsskjema finnes på våre nettsider: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/idrett/idrettsstipend-i-Trondelag/

 

 


 

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til reguleringsplan for Bjugn kirke og gravlund i Bjugn kommune på høring og til offentlig ettersyn.

Frist for å komme med innspill til planen er 5. oktober 2018.

Plandokumenter:

Vedtak (PDF, 146 kB) 
Planbeskrivelse
Bestemmelser
ROS-analyse
Plankart
Illustrasjonsplan 1
Illustrasjonsplan 2
Rapport grunnundersøkelser
Rapport supplerende grunnundersøkelser

Planforslaget kan også ses ved servicekontoret på rådhuset i Botngård.

Merknader må være skriftlige og kan sendes til:
Bjugn kommune, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn, på e-post til postmottak@bjugn.kommune.no, eller på elektronisk skjema. 

Norge er vertsland for NATO`s øvelse Trident Juncture 2018, som er en øvelse der 30 land deltar (også Sverige og Finland som ikke er med i NATO). Øvelsen og Norges rolle som vertsland ble bestemt av Regjeringen i 2014 og finner altså sted i 2018.

Stenging av vei 2018

Tirsdag 14. august, vil fv.710 bli stengt i 2-timer ved Klaksdalen (Se kartutsnitt under). Fra kl 18.00 til 20.00.

Ved nødstilfeller kan anleggsleder på stedet, Glenn Are Finseth, kontaktes på tlf: 416 34 789.

 

Mobiltelefon

 

Ønsker du varsling på SMS ved vannavstengning kan du selv registrere deg ved å gå inn på: servicevarsling.no

 

Høybakken strand 1Vi oppfordrer alle til å rydde etter seg ved bruk av badestrendene, slik at alle får en trivelig opplevelse på fellesarealene.

Høybakken og Mebostad har avfallsbeholdere til søppel og engangsgriller. Bruk disse.

God Sommer!

 

Hilsen oss ved Anlegg og Drift 

Rennende vann.jpg

Vannverket vil lete etter vannlekkasje i området fra Vorpvik til og med Stallvika fredag 3. august fra kl. 01.00 til kl. 05.00.

Tapp opp nødvendig forbruksvann.Bjugn kommune - Avdeling Anlegg og Drift
Per Bjørn Eggen
fagleder vann
Tlf. 72 51 95 81 / 915 30 337
 

Fant du det du lette etter?