Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
jumbo_egenberedskap

Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

se: https://www.sikkerhverdag.no/ for tips og råd

 

Reguleringsplan for Mebostad B14 ble vedtatt av Bjugn kommunestyre den 4. oktober 2018
Planen består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg:


Særutskrift Reguleringsplan for Mebostad B14 - Sluttbehandling 

Planbeskrivelse  

Vedlegg 1 Plankart 

Vedlegg 2 Planbestemmelser 

Vedlegg 3 ROS-analyse 

I henhold til plan og bygningsloven § 12-12, jamfør § 1-9, kan kommunens planvedtak påklages. Eventuell klage fremmes skriftlig til Bjugn kommune, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn, eller på epost til postmottak@bjugn.kommune.no. Klagefrist er satt til 12. november 2018.

Eventuelle krav om innløsning etter plan- og bygningsloven § 15-2, eller krav om erstatning for tap etter lovens § 15-3, må være fremmet innen tre år etter at planen er kunngjort.

På grunn av de spesielle klimatiske forholdene i årets vekstsesong åpnes det for å dispensere fra fristen for spredning av husdyrgjødsel i Bjugn og Ørland.   

Søknadsfrist: fredag 19.oktober.  

FBRT - logo

FBRT IKS er et interkommunalt selskap som ivaretar brannforebyggende arbeid, feiertjenester og beredskap mot brann, ulykker og forurensning på vegne av eierkommunene Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan. Selskapet ble stiftet i 2011 og har sin administrasjon lokalisert i hovedbrannstasjonen på Brekstad. Selskapet har omlag 80 ansatte i heltid/deltid fordelt på 7 brannstasjoner. Beredskap ivaretas av deltidsansatte mannskaper med arbeids/bo-sted knyttet opp mot den enkelte brannstasjon i kommunene.

Hva er bostøtte?

 Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. 

 

Grønn Smoothie2018

Unge Kokker gir bort gratis matkurs til barn og unge i Trøndelag. Fritidsklubben, idrettslag, kor, korps, ungdomsråd, elevråd, turn, eller en kompis gjeng kan booke kurs hos oss.

Totalt gir vi bort 55 kurs :)

 Her er link til facebook:

https://www.facebook.com/kursungekokker/posts/1970144046365219?notif_id=1538383503602592¬if_t=page_post_reaction

og instagram:

https://www.instagram.com/ungekokker/


Kurset varer i 3 timer og vi stiller med kokk og råvarer.

Har dere ikke kjøkken så stiller vi med kjøkken også. 

Prosjektet støttes i sin helhet av Gjensidigestiftelsen.


Hver gang du deltar på kurs, foredrag og fagdag med Unge Kokker, så bedres kosthold og folkehelse for barn, ungdom og voksne. 

 

Reguleringsplan for Mebostad B15 ble vedtatt av Bjugn kommunestyre den 4. oktober 2018.
Planen består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg:

Endring av reguleringsplan for Sannan ble vedtatt av Bjugn kommunestyre den 4. oktober 2018.
Planen består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg:
 

I henhold til plan og bygningsloven § 12-12, jamfør § 1-9, kan kommunens planvedtak påklages. Eventuell klage fremmes skriftlig til Bjugn kommune, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn, eller på epost til postmottak@bjugn.kommune.no. Klagefrist er satt til 4. november 2018.

Eventuelle krav om innløsning etter plan- og bygningsloven § 15-2, eller krav om erstatning for tap etter lovens § 15-3, må være fremmet innen tre år etter at planen er kunngjort.

NKOM- App

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) har utviklet en app (se bilde) for måling av kapasitet i bredbåndsnett, både fast (wifi) og mobil.
Det er mange gode funksjoner i denne appen, blant annet en kartfunksjon som viser gjennomførte målinger. Dette kan være et nyttig verktøy for å se på dekning i bestemte områder i kommunen.
Minner også om at
www.nettfart.no kan benyttes til måling på PC, men disse målingene kommer ikke inn på kartet. Dette vil ikke være offisielle dekningskart, men et verktøy som viser reel dekning.

 

 

Illustrasjon 1
Søknadsfrist 31. oktober 2018 via elektronisk søknadsskjema fra Kulturdepartementet på www.anleggsregisteret.no

Informasjon om krav til søknad og søknadskjema

Fant du det du lette etter?