Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Utredning om en Fosen kommune

Kommunene på Fosen og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har ønsket å gjennomføre en utredning av vilkår, potensiale og tidshorisont for et alternativ med en kommune på Fosen. Utredningen er nå ferdig og her er hovedpunktene i rapporten fra Nivi analyse.

Det skal avholdes et felles kommunestyremøte for alle kommunestyrene på Fosen i Bjugn kulturhus, torsdag 27. april klokken 18.00

Den gjennomførte utredningen gir grunnlag for fem konklusjoner sett fra utreder:

  1. Fosen som én kommune vurderes som det beste foreliggende inndelingsalternativ, betydelige merverdier på kort og lang sikt .
  2. Fosen kommune bør vedtas i Stortinget våren 2017 for å sikre helhetlig samfunnsutvikling de neste 5-10 år.
  3. Fosen kommune kan etableres fra 2022. Det gir tilstrekkelig tid til å fullføre fusjonen mellom Leksvik og Rissa som etableres fra 1.1.2018, samtidig som tidsrammen gir rom for å utvikle en helhetlig løsning for hele Fosen.
  4. Fosen kommune gir store utviklingsmuligheter. Den nye kommunen kan organiseres som en balansert flersenterkommunmed utvidet ansvar for tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling, som vil være en ny og forsterket kommuneløsning med overføringsverdi til andre deler av landet.
  5. Neste skritt kan være en felles intensjonsavtale og innbyggerundersøkelse.

Hele rapporten kan lastes ned her:

 

https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMST/Kommunal%20styring/Kommunereformen/NIVI%20Rapport%202017%20-%201%20Regionkommune%20p%c3%a5%20Fosen%20.pdf

 

Det skal avholdes et felles kommunestyremøte for alle kommunestyrene på Fosen i Bjugn kulturhus, torsdag 27. april klokken 18.00

 

Fant du det du lette etter?