Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Bjugn, Åfjord, Roan

Tidligere avtaler om kommunesammenslåingsprosesser.

Kommunene på Fosen og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har ønsket å gjennomføre en utredning av vilkår, potensiale og tidshorisont for et alternativ med en kommune på Fosen. Utredningen er nå ferdig og her er hovedpunktene i rapporten fra Nivi analyse.

Den gjennomførte utredningen gir grunnlag for fem konklusjoner sett fra utreder:

 1. Fosen som én kommune vurderes som det beste foreliggende inndelingsalternativ, betydelige merverdier på kort og lang sikt .
 2. Fosen kommune bør vedtas i Stortinget våren 2017 for å sikre helhetlig samfunnsutvikling de neste 5-10 år.
 3. Fosen kommune kan etableres fra 2022. Det gir tilstrekkelig tid til å fullføre fusjonen mellom Leksvik og Rissa som etableres fra 1.1.2018, samtidig som tidsrammen gir rom for å utvikle en helhetlig løsning for hele Fosen.
 4. Fosen kommune gir store utviklingsmuligheter. Den nye kommunen kan organiseres som en balansert flersenterkommunmed utvidet ansvar for tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling, som vil være en ny og forsterket kommuneløsning med overføringsverdi til andre deler av landet.
 5. Neste skritt kan være en felles intensjonsavtale og innbyggerundersøkelse.

Hele rapporten kan lastes ned her

Det skal avholdes et felles kommunestyremøte for alle kommunestyrene på Fosen i Bjugn kulturhus, torsdag 27. april klokken 18.00.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kommunestyret i Bjugn gjorde følgende vedtak i møte 28. februar 2017:

 1. Bjugn kommunestyre har tatt kommunereformen på største alvor og har etter en rekke forsøk lyktes med å få til felles frivillige vedtak om kommunesammenslåing mellom Åfjord og Bjugn kommuner.
 2. Bjugn kommunestyret er opprørt over at regjeringen truer med tvang og sier de vil se bort fra søknaden fra Åfjord og Bjugn. Bjugn kommunestyre er prinsipielt imot tvangsbruk. Reformen er solgt som en frivillig reform og Bjugn kommune fikk utsatte tidsfrister av departementet for å få i havn avtalen med Åfjord.
 3. Bjugn kommunestyre ber om å få gjennomføre den frivillige sammenslåingen med Åfjord og vil fortsette denne prosessen til Stortinget eventuelt bestemmer noe annet.
 4. Om det viser seg at regjeringen med stortingsflertall virkelig tenker å nekte en frivillig sammenslåing og så tvangssammenslå Bjugn og Ørland kommuner, mener Bjugn kommunestyre at dette må gjøres ved at fremforhandlede og politisk vedtatte avtale om sammenslåing mellom Bjugn og Ørland kommuner trår i kraft. Denne har 3 gjensidige vedtak bak seg, først ved inngåelse av intensjonsavtalen våren 2015, videre bekreftet når kommunestyret vedtok rådmennenes forslag til fordeling av tjenester, og til slutt via den fremforhandlede avtalen som ble lagt fram for folkeavstemning i begge kommunene i mai 2016.
 5. Bjugn kommunestyre vedtar å starte arbeidet med å opprette en fellesnemnd med Åfjord i tråd med tidligere vedtak.

 

Kommunestyret i Bjugn gjorde tidligere følgende vedtak i møte 31. januar 2017:

 1. Bjugn kommunestyret vedtar en sammenslåing med Åfjord og eventuelt Roan i henhold til vedtatte intensjonsavtale.
 2. Kommunestyret ber rådmannen å effektuere vedtaket og starte arbeidet med sammenslåing med Åfjord og eventuelt Roan umiddelbart.

En søknad om sammenslåing ble sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. februar 2017.

Stortinget skal behandle kommunereformen i løpet av våre 2017.

 

Fant du det du lette etter?