Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Offentlig tannhelsetjeneste i Bjugn utføres av Ørland Tannklinikk

Tannlege - illustrasjonstegning - Klikk for stort bilde

Ørland Tannklinikk er den offentlige tannklinikken for Ørland kommune og Bjugn kommune.

Ørland Tannklinikk har lokaler i Ørland medisinske senter, inngang D, samme inngang som legesenteret.

Tannklinikken tar imot henvendelser om øyeblikkelig hjelp.

Ved akutt behov på kveldstid for barn (0-20 år):

Foreldre/pasienter kan ta direkte kontakt med Ahmad Naweed Faizi på mobilnr. 913 267 26. Dette gjelder kun ved akutt behov på kveldstid for barn (0-20 år).

I helgene og høytidsdager finnes tannlegevakt i Trondheim:
tlf 73 50 55 00

Den offentlige tannhelsetjenesten er fylkeskommunens ansvar og fylkeskommunen skal:

  • Fremme tannhelsen i befolkningen og gjennom tannhelsetjenesten sørge for nødvendig forebygging og behandling
  • Sørge for at tannhelsetjenester, også spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor i fylket
  • Sørge for å samordne den offentlige og private tannhelsetjenesten effektivt

Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen.

Lov om tannhelsetjenester gir rett til behandling ved de offentlige tannklinikkene i fylket:

  • Barn fra 0-18 år får gratis tannhelsehjelp ut året de fyller 18 år. De får individuell innkalling fra 3-års alder
  • Psykisk utviklingshemmende får gratis tannbehandling, mot at det er levert legeerklæring på diagnose
  • Eldre/syke i sykehjem får gratis tannhelsehjelp etter 3 mnd i sykehjem. Det er et oppsøkende tannhelsetilbud.
  •  Eldre/syke i hjemmesykepleie får gratis tannhelsehjelp til brukere med kommunalt vedtak. Du må ha mottatt hjemmesykepleie en gang i uka i minst 3 mnd. Et skjema om gratis tannbehandling og kommunalt vedtak må leveres før time gis
  • Ungdom 19-20 år får 75 % prisreduksjon på prisen ut det året de fyller 20 år

Tannbehandling i narkose
Det er tannlege og/eller tannpleier som tar avgjørelsen om pasienten skal henvises til behandling i narkose. Tannbehandling i narkose skjer ved St.Olavs hospital og ved Røros sykehus. Tannbehandling i narkose er den siste utvei, det skal være prøvd med tannbehandling på offentlig tannklinikk før man henviser.

Ørland Tannklinikk har kapasitet til å ta inn voksne pasienter
Voksne som mottar sosialhjelp fra kommunene kan søke NAV om støtte til tannbehandling. Søknad med tannlegens kostnadsoverslag sendes til NAV i kommunen.

Rusmisbrukere
Personer som på grunn av rusmiddelproblem, bor i helseinstitusjon eller mottar tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 nr. 6 har rett til gratis tannhelsehjelp når opphold/vedtak har vart eller forventes å vare i 3 mnd eller mer.

Flyktninger og asylsøkere
Voksne kan søke veiledning om økonomisk dekning til tannhelsehjelp gjennom sitt asylmottak. Fylkeskommunen gir behandling til barn og unge 0-20 år jfr.tannhelsetjenesteloven § 5-1.

Tannhelsesekretærer ved Ørland Tannklinikk
Brit Solberg Skomsøy
Carola Forsthøfel
Antoinette Van Den Bos


 

 

 

Kontakt

Tannklinikk Ørland
72 52 43 37

 

Naweed Faizi
Tannlege
72 52 43 37
91326726

 

Maryanne Ørsleie
Tannpleier
72 52 43 37

 

Fant du det du lette etter?