Bjugn kommune inviterer til åpen kontordag

onsdag 20. juni 2018, 09:00 - 15:00

Informasjon

Kommuneplanens arealdel legger føringer for hvor vi skal bygge og hvor vi skal bo i fremtiden. Bjugn kommune er i gang med å oppdatere planen og vi skal fokusere på tre tema: bolig, næring og strandsonen. Vi ønsker innspill til arbeidet og inviterer derfor innbyggerne i Bjugn til folkemøter og til åpen kontordag. På møtene har administrasjonen presentert planarbeidet og det var mulig å komme med innspill/forslag til endret arealbruk. Innspillene tas med i det videre arbeidet.

 

Kart Bjugn kommune - folkemøte - Klikk for stort bilde


 

ÅPEN KONTORDAG
Vi ønsker å invitere til en åpen kontordag. Da kan du ta turen innom rådhuset hvor du kan stille spørsmål til administrasjonen eller komme med innspill til planen.
20.06.2018 kl. 0900-1500 i Bjugn rådhus.

Hvis du ikke har anledning til å delta på folkemøtene og har innspill/forslag til endret arealbruk, kan du sende disse til kommunen. Da må du beskrive tiltaket og begrunne ønskede endringer. Du bør også forklare litt om hva området brukes til i dag og legge ved et detaljert situasjonskart hvor det aktuelle området markeres. Her kan du gjerne skissere hva du ønsker innenfor området innspillet gjelder. Kart kan skrives ut fra kommunens kartsystem: http://kart.fosen.net.
 

Det vil bli mulighet for å komme med innspill i forbindelse med rullering av trafikksikkerhetsplanen.

Det er kapittel 3 Tiltak i trafikksikkerhetsplanen som skal "rulleres"

Trafikksikkerhetsplan for Bjugn kommune 2016 - 2019

Eventuelle innspill/forslag sendes til Bjugn kommune på elektronisk skjema eller på post til Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn, Innspillene merkes «innspill til kommuneplanens arealdel».

Fristen for å komme med innspill er 01.09.2018.

Sted

Bjugn kommune
 

Nettside: http://

Kontakt


Alf Nebbs gate 2,  7160 Bjugn

Tlf.: 72519500

(post): postmottak@bjugn.kommune.no

Nettside: https://www.bjugn.kommune.no/

Legg til hendelsen i din kalender